Asociația Elevilor din Bacău a emis un comunicat de presă în care lansează o invitație publică privind dezbaterea burselor, către consilierii locali. Redăm integral comunicatul:

,,Învățământul din municipiul Bacău nu o să mai fie lăsat în așteptare, mai ales că se apropie votarea bugetului local. Educația nu ar trebui să fie codașă când se vorbește de finanțare. Solicităm astfel, consilierilor locali, să acorde un vot de încredere viitorului, un vot ce ar reprezenta un pas decisiv spre intrarea în legalitate, prin acordarea burselor conform legilor în vigoare și să nu facă eroarea de a vota vreodată un proiect de hotărâre care diminuează numărul de beneficiari, deoarece ar vota un proiect nelegal, pentru care vor exista consecințe. În acest scop am dori să invităm câte un consilier desemnat de fiecare partid din CL, la o dezbatere cu reprezentanții elevilor în privința burselor, pentru a cunoaște cât mai bine perspectiva, atât formala, cât și informală, a elevilor băcăuani.

Dreptul elevilor din Bacău de a beneficia de burse este menționat în Constituția României la articolul 32, alineatul (4) și în Legea Educației Naționale 1/2011, la articolul 82, iar obligația autorităților locale de a asigura accesul la burse și de a le finanța prin intermediul finanțării complementare este menționat în Legea Educației, la articolul 105, alineatul (2).

După cum s-a decis anul trecut prin Legea nr. 38/2019, cuantumul minim al burselor trebuie stabilit anual, prin o Hotărâre de Guvern. În acest scop, s-a adoptat Hotărârea de Guvern nr. 1.064/2020, care prevedea drept prag minim, suma de 100 de lei.

Problema însă nu pare să fie aceasta, ci numărul de burse la nivelul municipiului. În timp ce HCL nr.10 din 11.01.2021 prevede 10.357 de burse, în Decizia ISJ nr.150/31.03.2021 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pe unități administrativ-teritoriale și pe unități de învățământ preuniversitar de stat din județul Bacău, ar fi prevăzute doar 3265 burse. În art. 105 alin. (2), lit. d) din Legea Educației naționale este prevăzut faptul că în cazul în care sumele provenite din bugetul de stat pentru plata burselor la nivelul cuantumului minim sunt insuficiente, autoritățile publice locale au în continuare obligația de a aproba și plăti bursele către elevi, din venituri proprii ale bugetului local.

Confuzia a apărut din cauza discrepanței dintre cele două numere, o diferență de peste 7000 de beneficiari. Numărul comunicat de Inspectoratul Școlar Județean corespunde fondurilor alocate din bugetul de stat pentru plata burselor, primăria Municipiului Bacău primind doar 3.1 milioane din cele 12 solicitate. Datele trimise de cei de la ISJ nu reprezintă numărul de burse care vor fi acordate elevilor, mai ales în lipsa unui act normativ care să precizeze în mod clar tăierea acestora.

ISJ și-a depășit atribuțiile, nefiind în măsură să stabilească alte criterii decât cele din lege, inducând în eroare primăriile. O decizie ISJ nu este ierarhic superioară unei legi în care criteriul de acordare este 8.50+, mai ales că acum toți elevii s-au entuziasmat la primirea veștii că vor avea bursă. Cu siguranță Primăria Municipiului Bacău va păstra numărul inițial de beneficiari din prima hotărâre, decizia fiind în mâna lor și nu a ISJ-ului. Tăierea acestora pâna la 3265 ar însemna că bursele de merit vor ajunge doar la elevii cu media mai mare sau egală cu 9,70, diferența dintre aceasta și pragul legal de 8,50 fiind uriașă și îngrijorătoare atât pentru elevi cât și pentru profesorii și părinții care ne contactează în urma veștilor că s-ar putea reduce. După o asemenea decizie, doar un elev din patru ar putea primi  burse. Așadar, restul ar trebui să fie plătite conform legii, prin suplimentarea din bugetul local, nicidecum să se facă acordarea acestora în funcție de datele transmise de ISJ care diminuează numărul de beneficiari, lăsând 7000 elevi în urmă.

Nu ISJ stabilește numărul elevilor care vor primi bursă, după alte criterii decât cele din lege, pentru că asta ar însemna să nu acționeze în interesul beneficiarilor sistemului pe care îl reprezintă. AEBc are așteptarea ca Inspectorul Școlar General să informeze, de asemenea, că această decizie nu stabilește numărul de beneficiari real, conform tuturor criteriilor pe care trebuie să le îndeplinească, la nivel județean.

Sperăm ca în viitorul apropiat să putem saluta, într-un final, decizia consiliului local de a acorda bursele integrale, conform legii. Municipiul Bacău în acordarea burselor este obligat să țină cont de 2 criterii: (I) toți beneficiari numiți conform criteriile din OMECTS nr. 5576/2011 să își și primească bursele; (II) cuantumul burselor să nu fie sub minimul de 100 lei, impus prin lege, ci să fie respectat. De asemenea, ne așteptăm la deblocarea burselor imediat după aprobarea bugetului local, lucru care ar dovedi contrariul a ceea ce am spus noi în ultimele luni despre interesul pentru educație, acordându-i bună credință administrației locale și multe alte soluții pentru problemele viitoare locale ce privesc elevii și tinerii.

Dorim să le solicităm consilierilor locali să susțină educația băcăuană, prin încredințarea votului acestora spre intrarea în legalitate a Municipiului, prin acordarea corectă a burselor elevilor, în totalitatea lor, cât și participarea la o dezbatere organizată de noi pe această temă pentru a propune soluțiile venite din partea elevilor. Lansăm astfel o invitație către consilierii locali ai Municipiului Bacău de a ni se alătura marți, în data de 13.04.2021 la Centrul de Afaceri, pentru a discuta această problemă a burselor și a propune soluțiile spre remedierea acesteia. Am trimis în acest sens o invitație cu toate detaliile pe e-mail-urile fiecărora, iar prezența va denota interesul față de educația băcăuană. „