Primăria Bacău prin Direcția de Asistență Socială anunță distribuirea, începând cu data de 12 aprilie 2021, a tichetelor valorice în cuantum de 150 lei.

Pensionarii trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:
– domiciliul în municipiul Bacău
– beneficiar de orice tip de pensie
– venituri din pensii să fie de până la 1386 lei brut/lună.

Pensionarii vor trebui să prezinte un cupon de pensie din lunile ianuarie-februarie sau martie 2021 și cartea de identitate în original. Conform bazei de date existentă la nivelul municipiului Bacău numărul de beneficiari este de aproximativ 14.730.