Potrivit calendarului de pe site-ul Ministerului Educaţiei, înscrierea candidaţilor pentru prima sesiune a examenului de Bacalaureat 2021 începe în 31 mai şi durează până în 4 iunie.

Actele necesare pentru inscrierea la BAC

Cererea de înscriere la Bacalaureat 2021 poate fi însoțită de cereri de recunoaștere și echivalare a competențelor lingvistice în limbi străine sau a competențelor digitale.

Elevii care vor susține examenul de bacalaureat 2021 trebuie să completeze o cerere de înscriere și un tabel.

Cei care doresc echivalarea probelor cu certificate de recunoaștere internațională și certificate ECDL trebuie să descarce și să completeze următoarele cereri:

După încheierea anului şcolar, comisia de bacalaureat din unitatea de învăţământ liceal actualizează tabelele de înscriere, prin eliminarea candidaţilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată, exmatriculaţi, prin consemnarea eventualelor schimbări de opţiuni pentru probele scrise, potrivit metodologiei pentru Bac 2021.

Documentele de înscriere pentru examenul de bacalaureat, atât pentru candidaţii din seria curentă, cât şi pentru cei din seriile anterioare se depun la centrul de examen la care este arondată unitatea de învăţământ, de către directorul şi secretarul acesteia, conform unei programări stabilite de comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti.

Cum se completează actele pentru Bac 2021

  • Candidații completează partea I a cererii de înscriere.
  • Candidaţii care solicită recunoaşterea/echivalarea unor probe susţinute în anii anteriori sau sesiunile anterioare completează partea I şi partea a II-a din cererea de înscriere.
  • Candidaţii care, în cel puţin una din clasele a IX-a – a XII-a, au obţinut premii individuale la concursuri/olimpiade şcolare internaţionale, recunoscute de către Ministerul Educaţiei, la o disciplină inclusă în lista disciplinelor de bacalaureat şi care solicită echivalarea probei scrise respective, completează partea I şi partea a III-a din fișa-tip.
  • Candidaţii care au obţinut o certificare cu recunoaştere internaţională a competenţelor lingvistice şi care solicită recunoaşterea şi echivalarea acestora cu proba C completează cererea de înscriere, precum și o cerere de recunoaștere și echivalare prezentată în Anexa 2b (n.r – vezi mai sus documentul).
  • Candidaţii care au obţinut o certificare cu recunoaştere europeană a competenţelor digitale şi solicită recunoaşterea şi echivalarea acestora cu proba D completează cererea de înscriere, precum și o cerere de recunoaștere și echivalare prezentată în Anexa 2c (n.r. – vezi mai sus documentul)
  • Candidații care au obținut ulterior datei de 15 septembrie 2020 unul ditnre certificatele ECDL menționate în prevederile art. 2 alin 1 și 2 din Metodologia de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere europeană pentru certificare competențelor digitale cu proba de evaluare a competențelor digitale din cadrul examenului de bacalaureat, aprobată prin OMECTS nr. 5219/2010, cu modificările ulterioare, completează cererea de înscriere precum și o cerere de recunoaștere și echivalare ce este aprobată în urma validării digitale a certificatului, prezentată în Anexa 2d, la prezenta procedură (n.r. – vezi mai sus documentul).