La Facultatea de Inginerie a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău a avut loc pe 25 mai 2021 deschiderea oficială a Conferinței Internaționale – Constructive Design and Technological Optimization in Machine Building – OPROTEH 2021, ediția a XVI-a. Conferința se desfășoară online pe platforma TEAMS a Universității, în perioada 25 -27 mai 2021.

Programul conferinţei cumulează 7 secţiuni unde sunt înscrise 189 lucrări ale cadrelor didactice și cercetătorilor din Franţa, Canada, USA, Marea Britanie, Ungaria, Polonia, Nigeria, Algeria, Senegal, Tailanda, Tunisia, Spania, Republica Moldova şi România. Cele șapte secțiuni tratează variate arii tematice din domenii, precum: optimizarea proceselor și sistemelor de fabricație și proiectare asistate de calculator, optimizarea tehnologiilor și echipamentelor din industriile de proces, optimizarea în ingineria și protecția mediului, mecatronică și robotică, inginerie economică, inginerie chimică și alimentară, energetică industrială și știinta calculatoarelor.

„Conferința OPROTEH se înscrie în manifestările de tradiție ale Facultății de Inginerie, chiar dacă contextul actual ne obligă la o altă abordare a desfășurării acestei manifestări, ne bucurăm de interesul pentru acest eveniment științific atât din partea participanților din țară, cât și din străinătate. Totodată prin acestă manifestare marcăm și împlinirea a 45 de ani de învățământ tehnic superior la Bacău”, a declarat Conf. univ. dr ing. Mirela Panainte-Lehăduș, Decanul Facultății de Inginerie.

Concomitent se desfășoară și Sesiunea națională de comunicări ştiinţifice studenţeşti „INGINERIA – PROFESIA VIITORULUI”, aflată la ediția a IV-a, care se bucură de un interes crescut din partea studenților, la cele 9 secțiuni fiind înscrise 106 lucrări.