Joi, 6 mai 2021, la Consiliul Județean s-a semnat noul contract de salubrizare în municipiu și 22 de comune din jur.

Noul contract  semnat cu Soma S.A prevede:

-distributia a peste 42.000 europubele pentru colectarea deșeurilor reziduale menajere din locuințe (mun. Bacău plus 22 comune)
– amplasarea a 528 de eurocontainere de 1.100 litri pentru colectare deșeuri din zonele de blocuri/locuințe colective mun. Bacău
– amplasarea a peste 600 igloo-uri destinate colectării reciclabile din mun. Bacău, zonele de locuințe colective

-distributia a 1.300 de containere și  5.000 de pubele pentru colectarea deșeurilor de la agenții economici și instituțiile publice din zona deservită de contract

–amplasarea a 201 baterii de colectare a deșeurilor reciclabile în mun. Bacău.

Soma S.A. va declanșa în perioada următoare o campanie de informare a populației referitoare la colectarea selectivă a deșeurilor și obligațiile pe care le au beneficiarii.

Zona deservită de operatorul de salubrizare este formată din municipiul Bacău și 22 comune: Berești Bistrița, Buhoci, Cleja, Fărăoani, Filipești, Gârleni, Gioseni, Hemeiuș, Horgești, Itești, Letea Veche, Luizi Călugăra, Măgura, Mărgineni, Nicolae Bălcescu, Prăjești, Răcăciuni, Racova, Sărata, Săucești, Tamași și Traian.