În perioada 24-25 mai 2021 s-a desfășurat  pe platforma TEAMS a Universității workshop-ul „Modele de succes dezvoltate de Universitatea «Vasile Alecsandri» din Bacău în cadrul proiectului POCU – 121221 «Inserția pe piața muncii – vectorul învățământului terțiar»”. Au participat reprezentanții universităților partenere în proiect, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (Beneficiar), Universitatea din Pitești (Partener 1), Universitatea de Vest din Timișoara (Partener 2), Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău (Partener 3).

Workshop-ul a urmărit prezentarea experienței de implementare a activităților proiectului și dezvoltarea colaborării dintre parteneri prin lărgirea tipului de activități abordate (stagii de practică pentru studenți, cursuri de formare pentru personalul didactic, cercetare, activități editoriale etc.). Realizarea de schimburi de experiență și diseminarea de bune practici la nivelul universităților partenere vor conduce la asigurarea de facilități sporite de colaborare națională prin dezvoltarea unei baze de date comune și transferul de informații în vederea stimulării dezvoltării academice și aplicării rezultatelor acesteia în relație directă cu mediul de afaceri. Colaborarea interuniversitară, interdisciplinară, multiregională va servi la îmbunătățirea capacității de furnizare a pregătirii universitare pentru obținerea de calificări superioare și generarea de noi oportunități de integrare a absolvenților pe piața muncii.