Judecătorii Tribunalului Bacău au respins ca inadmisibilă contestația prefectului USR la adresa bugetului votat de Consiliul Local Bacău:

,,Respinge ca neîntemeiată excepţia inadmisibilităţii capătului principal al cererii de chemare în judecată. Respinge cererea de chemare în judecată, ca neîntemeiată. Respinge ca neîntemeiate cererile de intervenţie accesorie formulate în cauză. Cu recurs în 15 zile de la comunicare, care se va depune la Tribunalul Bacău – Secţia a II –a civilă şi de contencios administrativ şi fiscal, sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată conform art. 396 alin. 2 Cod procedură civilă, azi, 16.06.2021″, sentința Tribunalului Bacău.

Prefectul Leonard Bulai a reacționat la aflarea verdictului.
,,La acest moment, am luat act de decizia publicată de instanța de judecată care a apreciat ca neîntemeiată acțiunea Instituției Prefectului județul Bacău cu privire la HCL 111/2021. Așteptăm motivarea instanței pentru a decide, alături de aparatul de specialitate, dacă vom urma o cale de atac.Așa cum am spus de la bun început, acțiunea a fost determinată de elementele de nelegalitate pe care le-am constatat în analizarea hotărârii de consiliu. Decizia de a ataca a avut suficiente probe în spate, de la referate ale aparatului de specialitate, la refuzul de a contrasemna de legalitate al secretarului municipiului Bacău. Și în aceste condiții, ale prezentei sentințe, bugetul în forma adoptată nu poate fi operat, din cauza erorilor generate în sistem, la înregistrarea în programul Direcției de Finanțe, ceea ce este consecința cea mai gravă pentru cetățenii municipiului Bacău”, a declarat prefectul Leonard Bulai.