După afişarea primelor rezultate la concursul de TITULARIZARE 2021, în data de 27 iulie, candidaţii nemulţumiţi de notele primite au putut depune sau transmite prin mijloace electronice contestaţii, la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacău, în zilele de 27 iulie (până la ora 21.00) și 28 iulie (până la ora 12.00).

Toate aceste date au fost centralizate, iar în total, la nivelul judeţului, s-au depus 225 de contestaţii. Cele mai multe sunt pe:

  • Învăţământ preşcolar (educatori) – 53;
  • Educaţie fizică şi sport – 38;
  • Învăţământ primar (învăţători) – 25;
  • Limba şi literatura română – 24;
  • Matematică – 20.

Mai sunt contestaţii depuse la Limba şi literatura engleză (9), Istorie (8), Religie ortodoxă (7), Biologie (5), Economie (4), Informatică şi tehnologia informaţiei (4), Psihopedagogie specială (4), Chimie (3), câte două pe Educaţie fizică şi sport (antrenori), Educaţie muzicală specializată, Geografie, Mecanică (maiştri instructori) şi câte una pe Comerţ, Alimentaţie publică, Consiliere psihopedagogică, Economic-administratic-poştă, Educaţie muzicală, Educaţie socială, Electrotehnică-electromecanică-energetică (maiştri instructori), Industrie alimentară (maiştri instructori), Kinetoterapie, Limba şi literatura franceză, Mecanică, Terapie educaţională, Turism-servicii.

 Soluţionarea contestațiilor va avea loc în perioada 29 iulie-2 august, iar pe 3 august vor fi comunicate rezultatele finale.

La proba scrisă din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar s-au prezentat 805 candidați din totalul de 981 de candidați înscriși (176 au absentat). În centrele de evaluare au fost notate 737 de lucrări, întrucât  65 de candidați s-au retras din concurs din motive personale sau medicale, în conformitate cu prevederile metodologiei, un candidat a fost eliminat, iar  lucrările a doi candidați au fost anulate din motive legate de nerespectarea metodologiei. În total au obținut note peste 5 (cinci) 569 de candidați (77,2%), din care note peste 7 (șapte) 289 de candidați (39,2%). Trei candidați au obținut nota 10 (zece), la Istorie, Biologie şi Învăţământ preşcolar (educator).

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci). Proba practică și inspecția la clasă au fost eliminate anul acesta prin OUG nr. 70/2020, aprobată prin Legea nr. 179/2020, cu modificările şi completările ulterioare.