În judeţul Bacău, procentul de promovare din sesiunea 2021 (medii mai mari sau egale cu 8, înregistrat în urma desfășurării probei scrise din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar este de 77,86%, în creștere cu 7,57%, comparativ cu anul trecut (70,29%,-înainte de contestații). Rezultatele obținute de candidați au fost publicate astăzi, 21 iulie, de către Ministerul Educației, pe site-ul dedicat www.definitivat.edu.ro.

Au fost declarați promovați, înainte de înregistrarea și soluționarea eventualelor contestații, 190 de candidați cu medii între 8 (opt) și 10 (zece). Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuia să obțină minimum media 8 (opt), calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv proba scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului.

La proba scrisă din această sesiune au fost prezenți 257 de candidați, din totalul de 268 admiși, adică un procent de 95,9%. Dintre aceștia, 13 candidați s-au retras în timpul susțineri lucrării, din motive personale. Niciun candidat nu a fost eliminat pentru fraudă și nicio lucrare nu a fost anulată în centrul de evaluare, organizat anul acesta la Colegiul „N.V.Karpen” din municipiul Bacău.

Astfel, din totalul celor 244 de candidaţi cu lucrări evaluate, 191 de candidați au obținut note cuprinse între 8 (opt) și 10(zece). Dintre aceștia, 6 candidaţi au fost notați cu 10 (zece): trei candidaţi de la învățământul preșcolar (educatoare) şi trei candidaţi de la disciplina de examen asistent medical generalist. De asemenea, 33 de candidați au primit note între 9,50 și 9.99.

Candidaţi care au avut note sub limita de 8 (opt) sunt 53, dintre care cu note sub 5 (cinci) 7 candidaţi.

Contestaţiile se pot depune, conform calendarului aprobat, în zilele de 21.07.2021 (până la ora 20.00) și 22.07.2021 (până la ora 12.00), la centrul de examen, dar și în format electronic pe email: definitivat@e-isjbacau.ro.

După soluţionarea contestaţiilor, prevăzută pentru perioada 22.07 – 28.07.2021, se vor afişa şi rezultatele finale, în data de 28.07.2021.

Ulterior, până pe 2 august, se vor transmite tabelele nominale cu rezultatele candidaților promovați către Ministerul Educației, urmând ca până pe 9 august acestea să fie validate prin ordin al ministrului Educației.

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național. Prin dobândirea definitivării în învățământ, un cadru didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută ascendentă de profesionalizare.