Rezultatele finale obținute de absolvenții studiilor liceale la probele scrise ale examenului național de Bacalaureat (sesiunea iunie-iulie 2021) au fost afișate astăzi, 9 iulie, în centrele de examen și pe site-ul dedicat www.bacalaurea.edu.ro

În judeţul Bacău, rata cumulată de promovare (calculată după mediile finale obținute atât de absolvenții din promoția curentă, cât și de absolvenții din promoțiile anterioare) este de 78,05% (peste media națională de 69,8%), în creștere cu 1,55%, față de rezultatele inițiale, când rata cumulată de promovare a fost de 76,5% (față de 67,8% media națională, înainte de contestații).

Pentru promoția curentă, rata finală de promovare este 82,49% (81% înainte de contestații), iar pentru promoțiile anterioare de 37,03% (34,8% înainte de contestații).

Astfel, din totalul celor 3.786 de candidați prezenți (3.416 – promoția curentă și 370 – promoțiile anterioare) au promovat 2.955 de candidați (2.896 înainte de contestații), din care: 2.818 de candidați (2.767 înainte de contestații) aparțin promoției 2021 și 137 de candidați (129 înainte de contestații) provin din promoțiile anterioare.

Numărul mediilor de 10 (zece), înregistrate la nivelul județului Bacău, a rămas acelaşi, de 4 (ca şi înainte de contestații).

 Medii de promovare – rezultate finale:

 • 4 candidații au obținut media 10 (zece);
 • 709 (641 înainte de contestații) de candidați au obținut medii între 9 și 9.99;
 • 873 (906 înainte de contestații) de candidați au obținut medii între 8 și 8.99;
 • 744 (765 înainte de contestații) de candidați au obținut medii între 7 și 7.99;
 • 625 (584 înainte de contestații) de candidați au obținut medii între 6 și 6.99.

NOTĂ: Procentul de promovare se calculează din totalul candidaților prezenți, incluzând în această categorie și candidații eliminați (la nivelul județului s-a înregistrat o singură eliminare, pentru tentativă de fraudare a examenului).

În total, la nivelul judeţului, s-au depus 1.534 de contestaţii. Cele mai multe au fost la Limba și literatura română – 599, Matematică – 307 și Istorie – 211. La proba a treia, cea la alegere în funcție de profil și specializare, au fost 417 contestații.

 • La Limba și literatura română, după contestații, 428 de note au crescut, 149 au scăzut și 22 au rămas aceleași.
 • La Matematică, după contestații, 119 note au crescut, 168 au scăzut și 20 au rămas aceleași.
 • La Istorie, după contestații, 167 de note au crescut, 32 au scăzut și 12 au rămas aceleași.
 • La proba a treia, din cele 417 note contestate, pe diferite discipline (Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană, Biologie, Geografie, Fizică, Informatică, Logică, argumentare şi comunicare, Chimie, Economie, Filosofie, Psihologie și Sociologie), 248 de note au crescut, 144 au scăzut și 25 au rămas aceleași.

A doua sesiune de examen Bacalaureat 2021 se va desfășura în perioada 16 august – 3 septembrie, fiind precedată de etapa de înscriere (19 – 26 iulie).

 Calendarul complet al acestei sesiuni, după etapa de înscriere, este următorul:

 • 16 august 2021: proba scrisă la Limba și literatura română;
 • 17 august 2021: proba scrisă obligatorie a profilului;
 • 18 august 2021: proba scrisă la alegere a profilului și specializării;
 • 19 august 2021: proba scrisă la Limba și literatura maternă;
 • 23-24 august 2021: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română;
 • 25 august 2021: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă;
 • 26 – 27 august 2021: Evaluarea competențelor digitale;
 • 30 – 31 august 2021: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională;
 • 31 august 2021: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00) și depunerea contestațiilor (orele 12.00 – 18.00);
 • 1- 3 septembrie 2021: Rezolvarea contestațiilor;
 • 3 septembrie 2021: Afișarea rezultatelor finale