Au început înscrierile pentru a doua sesiune a examenului de Bacalaureat 2021. Candidaţii îşi pot depune dosarele la secretariatul unităţii de învăţământ pe care au absolvit-o. Pot participa elevii care nu s-au putut prezenta la sesiunea din vară sau nu au promovat-o, precum şi cei din promoţiile anterioare.
Candidaţii care vor să susţină examenul de Bacalaureat 2021 în sesiunea din toamnă se pot înscrie cu fişa-tip informatizată, în perioada 19 – 26 iulie 2021. Ei trebuie să depună, la secretariatul unităţii de învăţământ absolvite, următoarele documente:
– certificatul de naştere şi (după caz) de căsătorie;
– actul de identitate;
– foaia matricolă;
– adeverinţă cu notele la probele pentru care solicită recunoaşterea notelor.
Calendarul examenului de Bacalaureat 2021, sesiunea de toamnă:
• 19 – 26 iulie 2021 – înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen;
• 16 august 2021 – Limba și literatura română – probă scrisă;
• 17 august 2021 – proba obligatorie a profilului – probă scrisă;
• 18 august 2021 – proba la alegere a profilului și specializării – probă scrisă;
• 19 august 2021 – Limba și literatura maternă – probă scrisă;
• 23 – 24 august 2021 – evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A (proba va fi echivalată, nu se susține);
• 25 august 2021 – evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B (proba va fi echivalată, nu se susține);
• 26 – 27 august 2021 – evaluarea competențelor digitale – proba D (proba va fi echivalată, nu se susține);
• 30 – 31 august 2021 – evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C (proba va fi echivalată, nu se susține);
• 31 august 2021 – afișarea rezultatelor la probele scrise, până la ora 12:00;
• 31 august 2021 – orele 12:00 – 18:00 – depunerea contestațiilor;
• 1- 3 septembrie 2021 – rezolvarea contestațiilor;
• 3 septembrie 2021 – afișarea rezultatelor finale.
În situaţia candidaţilor din seriile anterioare care şi-au schimbat domiciliului în altă localitate, modificare menţionată în buletin / carte de identitate, înscrierea se poate face la o unitate de învăţământ de acelaşi profil, stabilită de comisia de bacalaureat judeţeană din judeţul în care se află noul domiciliu. În afara acestei situaţii, înscrierea în alt judeţ este permisă numai cu aprobarea Comisiei Naţionale de Bacalaureat, în urma unei cereri motivate şi însoţite de documente doveditoare, transmise la Direcţia Generală Educaţie și Învățare pe Tot Parcursul Vieții.
Candidaţii care au participat şi au fost respinşi la sesiuni anterioare de Bacalaureat organizate începând cu anul 2003 şi care solicită recunoaşterea unor probe promovate în aceste sesiuni vor prezenta la înscriere şi o adeverinţă, eliberată de unitatea de învăţământ absolvită. Din aceasta trebuie să reiasă rezultatele obţinute la examenul de bacalaureat în sesiunile menţionate. Adeverinţa va preciza, pentru fiecare sesiune, disciplina susţinută şi nota obţinută la fiecare dintre probe. În cazul în care candidatul nu s-a prezentat la una sau la mai multe probe sau a fost eliminat din examen, acest lucru va fi menţionat în adeverinţă. Adeverinţa va fi semnată de directorul şi de secretarul unităţii de învăţământ absolvite şi va purta ştampila acesteia.
De asemenea, pentru elevii de clasa a XII-a / a XIII-a, care susţin examene de corigenţă, se va stabili, în graficul corigenţelor, o zi specială de înscriere pentru sesiunea a doua de Bacalaureat.