Miercuri, 14 iulie 2021, a avut loc Adunarea Generala a Societății Naționale de Cruce Roșie din România (SNCRR), în cadrul căreia s-au desfăşurat alegeri pentru ocuparea funcțiilor eligibile din cadrul organismelor de conducere: şase preşedinţi de filială, membri ai Comitetului de Direcţie, și trei reprezentanţi ai tineretului. În urma alegerilor, Irina Florea, Președintele Filialei Bacău, a câștigat un mandat de doi ani în cadrul Comitetului de Direcție al Societății Naționale de Cruce Roșie din România.

Conform statutului, Comitetul de direcţie, ca organ deliberativ, este format din: preşedintele SNCRR, vicepreşedinţii, trezorierul, 3 membri tineri şi 6 preşedinţi ai comitetelor de filială. Principalele atribuții sunt: să conducă şi să coordoneze întreaga activitate şi să rezolve problemele curente ale Societății Naționale de Cruce Roșie din România; să decidă asupra patrimoniului SNCRR, cu excepţia bunurilor mobile şi a mijloacelor fixe aflate în administrarea structurilor teritoriale; să urmărească aplicarea strategiilor de dezvoltare ale SNCRR, a programelor naţionale şi a hotărârilor adoptate de Adunarea generală şi Consiliul naţional; să elaboreze şi să aprobe documente care reglementează bună funcţionare a SNCRR şi a activităţilor sale; să aplice toate hotărârile adoptate de Adunarea generală şi de Consiliul naţional; să analizeze şi să rectifice bugetul anual de venituri şi cheltuieli şi să controleze execuţia acestuia.