Ministerul Educației și Cercetării a publicat pe pagina web dedicată www.titularizare.edu.ro primele rezultate   obținute de cadrele didactice care au susținut proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar – sesiunea 2021 (înainte de înregistrarea contestațiilor).

  • Procentul notelor peste 7 (șapte), obținute de candidații înscrişi în judeţul Bacău care au susținut proba scrisă este de 39,21% (rata națională este de 44,47%).
  • 3 candidați au obținut nota 10 (zece), iar 286 de candidați au obținut note între 7 și 9,99 (ceea ce înseamnă un procent de 38,9% din totalul candidaţilor cu lucrări notate).
  • 280 de candidați au obținut note între 5 și 6.99 (adică 38%, rată mai mare decât cea națională care este de 35,49%).

În total au obținut note peste 5 (cinci) 569 de candidați, din care cu note peste 7 (șapte) sunt 289 de candidați.

La proba scrisă din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar s-au prezentat 805 candidați din totalul de 981 de candidați înscriși (176 au absentat). În centrele de evaluare au fost notate 737 de lucrări, întrucât:

* 65 de candidați s-au retras din concurs din motive personale sau medicale, în conformitate cu prevederile metodologiei;

* 1 candidat a fost eliminat;

* lucrările a 2 candidați au fost anulate din motive legate de nerespectarea metodologiei.

Candidatul eliminat pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu va fi repartizat pe posturi didactice în anul școlar 2021-2022.

Contestațiile pot fi depuse la sediul Inspectoratului Școlar Județean Bacău sau transmise prin mijloace electronice în zilele de 27 iulie (până la ora 21.00) și 28 iulie (până la ora 12.00). Soluţionarea contestațiilor va avea loc în perioda 29 iulie-2 august, iar comunicarea rezultatelor finale pe 3 august.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci). Proba practică și inspecția la clasă au fost eliminate pentru anul în curs prin OUG nr. 70/2020, aprobată prin Legea nr. 179/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

Repartizarea candidaților pe posturile/catedrele didactice de predare vacante/rezervate, publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată/determinată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către Inspectoratul Școlar Județean Bacău începând cu data de 4 august. În total sunt 160 de posturi titularizabile (complete, cu viabilitate de 4 ani) și 1.987 de posturi/catedre netitularizabile complete/incomplete vacante/rezervate.