Tinerii care muncesc în vacanța de vară reprezintă o soluție pentru deficitul de personal și tot mai multe firme preferă să angajeze pe timpul verii, elevi sau studenţi. Firmele care vor angaja elevi si studenti în perioada vacanței de vară, pot primi drept stimulent de la stat o sumă de 250 de RON/angajat.

Stimulentul se acordă o perioadă de maximum 60 zile lucrătoare într-un an calendaristic, pentru fiecare student sau elev căruia angajatorul i-a încheiat contract individual de muncă, în condițiile legii. Diferența dintre salariul de încadrare și stimulent se suportă de către agentul economic care folosește în activitate studenți și elevi.

În cazul elevilor care au până în 18 ani, contractul va fi încheiat pentru 6 ore de muncă pe zi, respectiv 30 ore pe săptămână, și se consideră ca fiind cu normă întreagă.