În această sesiune a examenului de Bacalaureat 2021, în judeţul Bacău s-au înscris în total 1.053 de candidaţi. Dintre aceştia 719 sunt din promoţia curentă, iar 334 din promoţiile anterioare. Prezenţa înregistrată la probele scrise este următoarea:

• La proba scrisă la Limba și literatura română – proba E).a) din cadrul examenului național de bacalaureat (sesiunea august – septembrie 2021), desfășurată în data de 16 august, au fost prezenți 396 de candidați din cei 472 de candidați înscriși. Au absentat 76 de candidați şi nu s-a înregistat nicio eliminare pentru fraudă sau tentativă de fraudă.
• La proba scrisă obligatorie a profilului – proba E).c) din cadrul examenului național de bacalaureat (sesiunea august – septembrie 2021), desfășurată în data de 17 august, au fost prezenți 610 candidați (451 la Matematică şi 159 la Istorie) din cei 735 de candidați înscriși. Au absentat 125 de candidați şi nu s-a înregistat nicio eliminare pentru fraudă sau tentativă de fraudă.
• La proba scrisă la alegere a profilului şi specializării – proba E).d) din cadrul examenului național de bacalaureat (sesiunea august – septembrie 2021), desfășurată în data de 18 august, au fost prezenți 554 de candidați din cei 683 de candidați înscriși toate cele 9 discipline de examen (Biologie, Chimie, Economie, Geografie, Fizică, Informatică, Logică şi argumentare, Filosofie şi Sociologie). Au absentat 129 de candidați. S-a înregistat o eliminare pentru fraudă sau tentativă de fraudă în cazul unui candidat provenit de la Colegiul Tehnic „Grigore Cobălcescu” Moineşti.
* La proba scrisă la Limba și literatura maternă – proba E).b) din cadrul examenului național de bacalaureat (sesiunea august – septembrie 2021), ce se va desfășura în data de 19 august, judeţul Bacău nu are înscris niciun candidat.

Procedurile de echivalare și recunoaștere a competențelor lingvistice și digitale se vor derula în intervalul 23 – 31 august. În acest sens, comisiile de bacalaureat din unitățile de învățământ liceal vor calcula mediile candidaților și vor asigura echivalarea/recunoașterea nivelurilor de competență la probele de profil din cadrul examenului național de bacalaureat (2021), potrivit metodologiei specifice.

* În situația în care pentru proba orală de evaluare a competențelor digitale sunt înscriși candidați dintr-o promoție anterioară anului 2005, proba nu se echivalează în cazul lor, ci se va susține de către aceștia!

Afișarea primelor rezultate, prin anonimizarea numelui și a prenumelui candidaţilor, în conformitate cu prevederile specifice în vigoare (Regulamentul General Privind Protecția Datelor – RGPD/GDPR), va avea loc în data de 31 august (până la ora 12.00).

Contestațiile pot fi depuse în aceeași zi, în intervalul orar 12.00 – 18.00, atât în format fizic, cât și electronic, în centrele de examen unde candidaţii au susţinut probele. ATENȚIE! În acest sens, candidații completează, semnează și depun/transmit electronic inclusiv o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele  finale, după soluționarea contestațiilor (1-3 septembrie), vor fi comunicate vineri, 3 septembrie.