Primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu a anunțat că s-a dat startul ,,depunerii proiectelor pentru obținerea unei finanțări nerambursabile pentru activități nonprofit de interes general, pentru domeniul tineret, prin intermediul legii 350/2005.”
M-am consultat cu tinerii și numeroasele ONG-uri din Bacău și am înțeles importanța finanțării activităților specifice domeniului tineret. Astfel, am alocat 100.000 lei prin legea 350/2005, am pregătit din timp și am urgentat întreaga procedură pentru a finanța în cel mai scurt timp posibil proiectele destinate tinerilor, declară primarul.
Programul este finanțat integral din bugetul municipiului Bacău. Suma alocată pentru anul 2021 este 100.000 lei, în conformitate cu programul anual al finanţărilor nerambursabile, aprobat prin HCL nr. 248/2021 domeniului Tineret.

Anunțul de participare îl găsiți la adresa https://municipiulbacau.ro/prim…/finantari-nerambursabile/, iar Metodologia Generală şi Ghidul Solicitantului aferente domeniului tineret le găsiți la următorul link de pe site-ul instituţiei: https://bit.ly/3iDdelT

Perioada de depunere a proiectelor este de 15 zile, până la data de 25.08.2021 ora 15.00, cererile de finanţare pentru domeniul tineret conforme cu Ghidul Solicitantului şi Metodologia Generală se vor depune la registratura Municipiului Bacău, str. Nicolae Titulescu, nr.3 Bacău (centrul informare cetățeni). Selecţia și evaluarea proiectelor depuse va avea loc în perioada 26.08.2021 – 30.08.2021.