Rata finală de promovare înregistrată în sesiunea august-septembrie a examenului naţional de bacalaureat 2021, la nivelul judeţului Bacău, a crescut de la 31,36%, cât a fost înainte de contestaţii, la 33,52%. Sunt în total 295 de candidați promovați (276 înainte de contestaţii), din care 214 (200 înainte de contestaţii) fac parte din promoţia curentă, iar 81 (76 înainte de contestaţii) sunt din promoţiile anterioare. Pentru candidaţii din promoția 2020-2021 prezenţi în examen, rata finală de promovare este 34,63% (înainte de contestaţii era 32,36%), iar în cazul promoțiilor anterioare, rata candidaților promovați este de 30,92% (înainte de contestaţii aceasta era 29,01%).

La probele scrise s-au prezentat, în total, 880 de candidaţi din cei 1.053 înscrişi. Pentru fraudă sau tentativă de fraudă a fost eliminat un candidat din promoţia curentă, iar 584 dintre cei prezenţi în examen au fost declaraţi nepromovaţi. În total s-au depus 298 de contestaţii, cele mai multe la Limba română (73) şi Matematică ( 82). Pentru a fi declarat promovat, candidatul trebuia să aibă echivalată/evaluată fiecare probă de competenţă lingvistică şi digitală, să obţină media minimă a examenului de 6 (șase), iar nota minimă pentru fiecare probă scrisă să fie de 5 (cinci). Procentul de promovare este calculat din totalul candidaţilor prezenţi, incluzând în această categorie şi candidatul eliminat.

În prima sesiune a acestui examen, organizată în lunile iunie-iulie 2021, în județul Bacău au fost prezenţi 3.786 de candidaţi (3.416 din promoţia curentă şi 370 din promoţiile anterioare). Dintre aceștia, au promovat 2.955 de candidaţi, din care 2.818 din promoţia curentă şi 137 din promoţiile anterioare. Astfel rata finală de promovare (după contestații) a fost de 78,05%, mai mare decât rata finală de promovare înregistrată la nivel naţional, care a fost de 69,8%, şi mai mare decât rata finală de promovare înregistrată în prima sesiune a Bacalaureatului 2020, care a fost de 72,21%. De asemenea, rata finală de promovare a primei sesiuni de Bacalaureat 2021 pentru promoţia curentă a fost de 82,50% (în creştere faţă de anul trecut când a fost de 78,14 %), iar pentru promoţiile anterioare, de 37,03% (în creştere faţă de anul trecut când a fost de 32,1%).