Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, cu sediul în municipiul Bacău, strada Alexei Tolstoi nr. 2, judeţul Bacău, organizează, concurs pentru ocuparea a 13 posturi vacante de ajutor șef post din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, specialitatea ordine publică, prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale, după cum urmează :

– ajutor şef post la Postul de poliţie comunal Zemeş Tip I, Secţia 2 Poliţie Rurală Moineşti Tip I, poziţia 0970 din statul de organizare al unităţii;

– ajutor şef post la Postul de poliţie comunal Livezi Tip I, Secţia 3 Poliţie Rurală Oneşti Tip I, poziţia 1005 din statul de organizare al unităţii;

– ajutor şef post la Postul de poliţie comunal Livezi Tip I, Secţia 3 Poliţie Rurală Oneşti Tip I, poziţia 1006 din statul de organizare al unităţii;

– ajutor şef post la Postul de poliţie comunal Stănişeşti Tip I, Secţia 4 Poliţie Rurală Podu Turcului Tip I, poziţia 1067 din statul de organizare al unităţii;

– ajutor şef post la Postul de poliţie comunal Pânceşti Tip I, Secţia 5 Poliţie Rurală Răcăciuni Tip I, poziţia 1103 din statul de organizare al unităţii;

– ajutor şef post la Postul de poliţie comunal Răcăciuni Tip I, Secţia 5 Poliţie Rurală Răcăciuni Tip I, poziţia 1109 din statul de organizare al unităţii;

– ajutor şef post la Postul de poliţie comunal Izvoru Berheciului Tip I, Secţia 6 Poliţie Rurală Traian Tip I, poziţia 1140 din statul de organizare al unităţii;

– ajutor şef post la Postul de poliţie comunal Parincea Tip I, Secţia 8 Poliţie Rurală Buhoci Tip II, poziţia 1221 din statul de organizare al unităţii;

– ajutor şef post la Postul de poliţie comunal Tamaşi Tip I, Secţia 8 Poliţie Rurală Buhoci Tip II, poziţia 1224 din statul de organizare al unităţii;

– ajutor şef post la Postul de poliţie comunal Tamaşi Tip I, Secţia 8 Poliţie Rurală Buhoci Tip II, poziţia 1225 din statul de organizare al unităţii;

– ajutor şef post la Postul de poliţie comunal Ştefan cel Mare Tip I, Secţia 10 Poliţie Rurală Ştefan cel Mare Tip II, poziţia 1282 din statul de organizare al unităţii;

– ajutor şef post la Postul de poliţie comunal Filipeşti Tip I, poziţia 1299 din statul de organizare al unităţii;

– ajutor şef post la Postul de poliţie comunal Gârleni Tip I, poziţia 1304 din statul de organizare al unităţii.

Înscrierea candidaților se va realiza pe toate cele 13 posturi de ajutor șef post din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, urmând ca repartizarea pe posturi a candidaţilor declaraţi „admis” să se realizeze în ordinea descrescătoare a notelor finale obținute.

Înscrierea se realizează, în perioada 13.09-24.09.2021 (inclusiv în zilele nelucrătoare, pe data de 24.09.2021 doar până la orele 16:00), online la adresa de e-mail: sursaexterna@bc.politiaromana.ro . Cererile de înscriere însoțite de documentația solicitată transmise după data de 24 .09.2021, orele 16:00, nu vor fi luate în considerare.

Reguli privind transmiterea documentelor necesare înscrierii:

– documentele care necesită a fi completate (Ex. cererea de înscriere, declarații, etc.) vor fi printate de către candidat, completate olograf, datate și semnate, iar ulterior scanate în format pdf și transmise în format electronic pe adresa de e-mail indicată mai sus (candidații vor manifesta atenție maximă ca documentele să fie completate corect și integral);

– fiecare document va fi scanat și salvat într-un fișier pdf separat, denumirea fișierului fiind compusă din numele candidatului și conținutul fișierului (exemplu: Popescu Ioan-act identitate, Popescu Ioan-cerere înscriere, etc.);

– toate documentele vor fi scanate în format pdf, candidații urmând a verifica înaintea transmiterii, conținutul fișierului pdf scanat, respectiv faptul că acesta este scanat integral (corespunde cu documentul original Ex: diploma de bacalaureat este scanată față verso) și este lizibil;

– toate documentele menționate mai sus vor fi transmise în format electronic printr-un singur e-mail (ca atașamente la e-mail), mărimea totală a tuturor documentelor transmise de către candidat (fișierele pdf atașate e-mailului) pentru înscriere la concurs nu trebuie să depășească 25 MB;

– e-mailul transmis de către candidat va avea subiect (titlu) de următoarea formă: nume, prenume candidat, conținutul e-mailului și concursul la care se înscrie (Ex: Popescu Ioan-Dosar de recrutare concurs ajutor șef post).

Atenție! Documentele transmise de către candidat vor fi printate și prezentate comisiei de concurs pentru activitatea de validare/invalidare a candidaturilor.

La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs.

Candidații poartă întreaga răspundere pentru transmiterea dosarelor de recrutare incomplete sau incorect întocmite.

Înscrierea candidaţilor se va face pe bază de cerere de înscriere, conform Anexei nr. 2 și a documentelor, în volum complet, specificate în anunţ și transmise împreună la adresa de e-mail sursaexterna@bc.politiaromana.ro .

Atenție! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poștă, inclusiv poștă militară sau prin orice alte mijloace decât prin e-mail la adresa indicată în anunț, respectiv sursaexterna@bc.politiaromana.ro, astfel că cererile transmise în aceste moduri nu vor fi luate în considerare.