Până la 1 octombrie, firmele și ONG-urile au obligația depunerii, la Registrul Comerțului, a declarației anuale privind beneficiarii reali. Obligația este prevăzută în Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

Trebuie să facă acest demers firmele noi, în anul înființării, la momentul înregistrării în Registrul Comerțului, dar și cele deja existente, începând cu al doilea an de la apariție, în 15 zile de la aprobarea situațiilor fianciare pentru anul precedent.

În plus, declarația de beneficiar real se depune și dacă un ONG are ca fondator o firmă care are ca asociat unic unul dintre ceilalți doi membri fondatori ai organizației non-guvernamentale.

Pentru a se evita aglomerarea ghișeelor, date fiind condițiile determinate de pandemia de Covid – 19, se recomandă transmiterea declarațiilor privind beneficiarii reali, în principal, prin portalul de servicii al ONRC. De asemenea, declarațiile se pot depune prin e-mail (adresele de e-mail ale ORCT) sau prin corespondență (poștă/curier). De reținut că formularul a fost simplificat recent de autorități.

Potrivit legislației în domeniu, beneficiarul real al unei societăți este cel care deține, direct sau indirect, 25% plus 1 din numărul acţiunilor/părților sociale. Beneficiarul real este și cel care participă în capitalul unei firme într-un procent de peste 25%, sau cel care controlează, direct sau prin alte mijloace, activitatea respectivei societăți. Inițial, declarația fusese scoasă din legislație, pentru ca, anul acesta, să fie reintrodusă printr-o lege a Parlamentului.

O posibilă reeliminare a declarației anuale cu beneficiarii reali ar putea veni de la anul. Nedepunerea declarației la Registrul Comerțului se sancționează cu amendă între 5.000 și 10.000 de lei. Totodată, tribunalul va putea pronunța chiar și dizolvarea societății.