Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău, prin Serviciul Resurse Umane, efectuează recrutări în perioada 02.09.2021-14.09.2021, pentru concursul de admitere la Școala de Agenți de Poliție ”Vasile Lascăr” Câmpina, Școala de Agenți de Poliție ”Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca, respectiv, Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” Oradea, conform actelor normative în vigoare.

Pentru concursul de admitere sesiunea septembrie-octombrie 2021, au fost aprobate următoarele locuri: 1. Școala de Agenți de Poliție ”Vasile Lascăr” Câmpina – 1292 locuri din care 24 locuri pentru candidații de etnie romă și 10 locuri pentru candidații aparținând altor minorități;

2. Școala de Agenți de Poliție ”Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca – 300 locuri din care 3 locuri pentru candidații de etnie romă și 3 locuri pentru candidații aparținând altor minorități;

3. Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” Oradea – 225 locuri din care 2 locuri pentru candidații de etnie romă și 2 locuri pentru candidații aparținând altor minorități.

Candidaţii care doresc să participe la examenele de admitere în una din instituţiile de învăţământ sus-menţionate, trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de actele normative incidente printre care:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;

f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;

g) să aibă un comportament corespunzător principiilor şi cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea; i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.

Dovada îndeplinirii condiţiei prevăzute la lit. f) se face cu diplomă sau cu adeverinţă care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat.

Criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ, forma de învăţământ cu frecvenţă, sunt următoarele:

a) inexistenţa tatuajelor ori a elementelor ornamentale, de orice natură, aplicate, înserate sau implantate, pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;

b) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

c) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

d) să dețină sau să obțină până la absolvire permis de conducere pentru categoria B.

Unele din punctele tari pentru care tinerii ar trebui să aleagă profesia de poliţist sunt: respectul şi prestanţa conferite de portul uniformei, cariera onorabilă într-un mediu dinamic, salariu atractiv, precum şi statul de funcţionar public în slujba cetăţeanului şi a legii.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0234/202000 sau pe site-ul I.P.J. Bacău, Secțiunea Carieră – Admitere instituții învățământ.

Sursa foto: evz.ro

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!