271 de înscrişi la Concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ de stat din județul Bacău

S-a finalizat etapa de depunere a candidaturilor de înscriere la concursul pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ de stat. Conform calendarului stabilit prin Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 4597/06.08.2021, aceasta a avut loc în perioada 15-26 septembrie 2021, iar dosarele de înscriere s-au încărcat în aplicația informatică dedicată https://concursdirectori.edu.ro/.

În urma centralizării acestor date, în judeţul Bacău s-au înscris 271 de candidaţi, pe cele 166 funcții vacante de director și 72 funcții de director adjunct scoase la concurs, din toate unitățile de învățământ de stat. Va urma o perioadă de evaluare a dosarelor de candidatură, urmând ca lista finală a candidaţilor admişi să fie afişată în data de 7 octombrie, conform următorului calendar:

  • 27-29 septembrie – evaluarea dosarelor de înscriere;
  • 30 septembrie – afișarea listei candidaților admiși la evaluarea dosarelor;
  • 1 octombrie – depunerea solicitărilor de analiză a cauzelor și remedierea eventualelor erori la etapa de înscriere în platforma informatică;
  • 4-6 octombrie – remedierea eventualelor erori la etapa de înscriere;
  • 7 octombrie – Afișarea listei finale a candidaților admiși la evaluarea dosarelor.

Ulterior, se vor stabili centrele speciale de desfășurare a probei scrise (8 octombrie) şi va avea loc etapa de repartizare a candidaţilor înscrişi pe aceste centre (13 octombrie), urmând ca proba scrisă fie susţinută în data de 15 octombrie.

Aceasta va consta în rezolvarea de către candidați, în maximum 120 de minute, a unui test standardizat cu 50 de itemi, cu un singur răspuns corect, prin care se evaluează capacități și competențe relevante pentru activitatea de management educațional (capacități cognitive și competențe de management și leadership).

Fiecare item corect rezolvat se notează cu două puncte. Nota se obține prin împărțirea la 10 a sumei punctajelor obținute. Nu se admit diferențe de notare între membrii comisiei de evaluare a probei scrise.

Pe 15 octombrie se vor afişa primele rezultate la proba scrisă, între 15 şi 17 octombrie se depun contestațiile, care se vor soluţiona între 18 şi 20 octombrie, când se vor publica rezultatele finale ale acestei probe.

Vor fi declarați „admis” la proba scrisă candidații care a obținut cel puțin nota 7 (şapte).

Va urma proba de interviu, doar candidații declarați admiși la proba scrisă. Abia după această validare de promovare a probei scrise, candidatul îşi poate înregistra opţiunea pentru participarea la proba de interviu la una sau mai multe funcții distincte din unităţile de învăţământ şi îşi depune documentele care necesită avize suplimentare, etapă ce se va defăşura între 21 şi 27 octombrie.

Va urma desfășurarea probei de interviu în intrevalul 15 noiembrie – 8 decembrie,

Între 20 şi 22 decembrie se vor emite deciziile de numire pe post, cu aplicare de la 10 ianuarie 2022, odată cu începerea semestrului II al anului şcolar în curs, 2021-2022.

Informații suplimentare se pot obține pe site-ul www.isjbacau.ro.