Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. CONSTANTIN ENE” al județului Bacău cu sediul în municipiul Bacău, str. Milcov, nr. 49, județul Bacău, scoate la concurs în vederea ocupării prin încadrare directă și / sau rechemare în activitate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele posturi de execuție vacante prevăzute pentru a fi încadrate cu subofițeri, astfel:
– 1 post subofițer administrativ principal la Serviciul Logistic – compartimentul Popota;
– 1 post subofițer casier principal la Compartimentul Financiar;
– 1 post subofițer tehnic principal la Serviciul Resurse Umane – Compartimentul Încadrare – Gestiune Personal;
– 1 post subofițer tehnic principal la Serviciul Resurse Umane – Compartimentul Prevenirea Riscurilor Profesionale și Protecția Lucrătorilor;
– 1 post subofițer tehnic principal la Compartimentul Informare și Relații Publice;
– 1 post conducător auto (autospeciale) la Serviciul Logistic – Compartimentul Tehnic – Grupa transport;
– 1 post subofițer operativ principal la Inspecția de Prevenire – Compartimentul Control și Activități Preventive;
– 1 post subofițer tehnic principal la Serviciul Logistic – Compartimentul Intendență;
– 1 post subofițer tehnic principal la Serviciul Comunicații și Tehnologia Informației – compartimentul Comunicații;
– 1 post subofițer secretariat principal – Compartimentul Secretariat, Documente Clasificate și Arhiva;
– 1 post subofițer tehnic principal la Serviciul Comunicații și Tehnologia Informației – compartimentul Tehnologia Informației.

Printre condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cei interesați de ocuparea posturilor, enumerăm:
-să aibă cetățenia română și domiciliul în România;
-să cunoască limba română, scris și vorbit;
-să aibă capacitate deplină de exercițiu;
-să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic;
-să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți;
-să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în societate;
-să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea;
-să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;
-să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
-să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege.

Candidații trebuie să îndeplinească și criteriile specifice menționate în anunț pentru încadrarea directă/rechemarea în activitate, respectiv condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului.

Cererea de înscriere la concurs, copia actului de identitate, CV-ul şi declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare se transmit la adresele de e-mail specificate în anunțurile de concurs, până în data de 14 octombrie 2021, ora 15:00, dosarul de recrutare în volum complet urmând a fi transmis, în format electronic, până la data de 28 octombrie 2021, ora 15:00.

Mai multe detalii se găsesc pe site-ul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. CONSTANTIN ENE” al județului Bacău sau telefonic, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00 – 15:00, la Serviciul Resurse Umane, telefon 0234/550000, int. 27010, 27117, 27116.