În data de 15.11.2021, în Monitorul Oficial al României a fost publicat 𝗢𝗿𝗱𝗶𝗻𝘂𝗹 𝗠𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝘂𝗹𝘂𝗶 𝗔𝗳𝗮𝗰𝗲𝗿𝗶𝗹𝗼𝗿 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗲 𝗻𝗿. 𝟭𝟳𝟬 𝗱𝗶𝗻 𝟭𝟮.𝟭𝟭.𝟮𝟬𝟮𝟭 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑖𝑛𝑑 𝑚𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑠̦𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑂𝑟𝑑𝑖𝑛𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑠̦𝑖 𝑟𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑖 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑛𝑟. 321/2007 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑟𝑒𝑎, 𝑖̂𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎̆𝑡̦𝑖𝑙𝑒 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑢𝑙𝑢𝑖 𝐴𝑓𝑎𝑐𝑒𝑟𝑖𝑙𝑜𝑟 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒, 𝑎 𝑢𝑛𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑧𝑖𝑡̦𝑖𝑖 𝑑𝑖𝑛 𝐿𝑒𝑔𝑒𝑎 𝑛𝑟. 384/2006 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑖𝑛𝑑 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑡𝑢𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎𝑡̦𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑠̦𝑖 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑡̦𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠̦𝑡𝑖.

Astfel, în cadrul ISUJ Bacău sunt scoase la concurs 45 de posturi de soldați profesioniști (servanți) și 7 posturi vacante de soldat profesionist (pistolar) la formațiunea de pază.

Înscrierea la concurs se face prin completarea de către candidat a unei cereri de înscriere, adresată inspectorului șef (semnată și datată) și transmiterea acesteia, în format electronic, la adresa de e-mail recrutaresgp@isubacau.ro, însoțită de copia actului de identitate, până la data de 01.12.2021, inclusiv ora 16.00.

ATENȚIE!

La subiectul e-mail-ului se va specifica numele și prenumele. Candidaţii care depun cererile de înscriere la concurs, însoțite de documentele precizate mai jos, în intervalul alocat pentru înscriere, vor primi un e-mail de confirmare a înscrierii (în intervalul normal de lucru, respectiv între orele 08.00 – 15.00 ale fiecărei zile lucrătoare), prin care li se va comunica un cod unic de identificare în baza căruia se pot identifica în anunţurile postate ulterior, referitoare la rezultatele etapelor concursului, întrucât nu se vor utiliza numele şi prenumele acestora.

În situația în care candidatul nu primește confirmarea până la data de 03.12.2021, acesta se poate adresa structurii de resurse umane la numerele de telefon menționate la capitolul XII din anunț.

Pentru constituirea dosarului de recrutare în vederea participării la concurs, candidații trebuie să depună celelalte documente specificate mai jos, astfel:

  • PERSONAL, la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Mr. CONSTANTIN ENE” al Judeţului Bacău, cu sediul în municipiul Bacău, str. Milcov, nr. 49, județul Bacău, în zilele lucrătoare din perioada 22.11.2021 – 06.12.2021, în intervalul orar 09:00 – 11:00;
  • ONLINE, în format electronic, la adresa de e-mail recrutaresgp@isubacau.ro, de preferat în format .PDF (ataşamentele trebuie să nu depăşească dimensiunea de 25 Mb), grupate în fișier unic, în perioada 22.11.2021 – 06.12.2021, ora 15.00.

Mai multe detalii se găsesc pe site-ul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. CONSTANTIN ENE” al județului Bacău,  sau telefonic, în fiecare zi lucrătoare, între orele 08:00 – 16:00, la Serviciul Resurse Umane, telefon 0234/550000, int. 27010, 27117, 27116.