Spitalul de Pneumoftiziologie din municipiul Bacău a achiziţionat, cu fonduri de la Ministerul Sănătăţii şi din bugetul local, un aparat radiologic de ultimă generaţie.

Aparatul radiologic a costat 1,4 milioane lei, din care Ministerul Sănătăţii a asigurat 90%, iar diferenţa a venit de la Primăria Bacău.

Aparatul radiologic va fi pus în funcțiune după obținerea autorizării din partea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activitǎţilor Nucleare (CNCAN), procedură aflată în plină derulare.