CNAIR, a transmis că, în contextul interesului puternic manifestat cu privire la dezvoltarea infrastructurii rutiere din zona Moldovei şi Bucovinei, va publica bilunar stadiul proiectelor destinate acestei regiuni, dar şi etapele care trebuie parcurse.

Autostrada Focşani – Bacău

Conform datelor CNAIR, studiul de Fezabilitate, revizuit conform observaţiilor Beneficiarului, a fost transmis de către Prestator, iar în prezent acesta se află în curs de analiză în cadrul departamentelor de specialitate din cadrul companiei, urmând ca până în data de 25.11.2021 să fie finalizată această analiză. În prezent, Prestatorul elaborează Proiectul Tehnic. De asemenea, se află în curs de obţinere Avizul de Gospodărire a Apelor, iar procedura pentru Acordul de Mediu a intrat deja într-o fază avansată.

Autostrada Bacău – Paşcani

Despre acest proiect Compania de Autostrăzi anunţă că, în prezent, Prestatorul implementează în cadrul Studiului de Fezabilitate observaţiile tehnice emise de CNAIR, urmand sa retransmită varianta revizuită a Studiului de Fezabilitate. De asemenea, şi Proiectul Tehnic este în curs de revizuire ca urmare a observaţiilor emise de către CNAIR. Avizul de Gospodărire a Apelor se afla în faza finală de dobândire, iar procedura de obţinere a Acordului de Mediu se apropie de final.

Autostrada Braşov – Bacău

În prezent se află în derulare etapa finală de realizare a Analizei multicriterială de traseu (AMC2), în urma căreia va fi stabilită varianta de traseu optimă. Prestatorul implementează la acest moment în cadrul documentaţiei AMC 2, observaţiile emise de către CNAIR şi de către consultantul Jaspers. Dupa retransmiterea documentaţiei revizuite, aceasta va fi analizată şi avizată în cadrul CTE CNAIR, urmând ca ulterior să poată fi demarate activităţile de teren pe varianta de traseu avizată.

Drum Expres Bacău – Piatra Neamţ

Reprezentanţii Companiei anunţă că, în luna iulie 2021, a fost avizată în cadrul CTE CNAIR Analiza Multicriterială de Traseu Etapa 1 în urma căreia au fost alese două variante de traseu. În prezent, se află în curs de realizare Analiza Multicriterială de Traseu Etapa 2, în urma căreia va fi aleasă varianta optimă dintre cele două selectate în prima etapă de analiză. Imediat după stabilirea şi avizarea traseului optim, va fi demarată campania de realizare a investigaţiilor de teren, cât şi activităţile de obţinere a Certificatului de Urbanism şi a Acordului de Mediu.

Autostrada Buzău – Focşani

„În cadrul Studiului de Fezabilitate au fost implementate toate observaţiile CNAIR şi urmează ca indicatorii tehnico-economici să fie supuşi avizării în cadrul Consiliului Tehnico-Economic din cadrul companiei.”, anunţă reprezentanţii CNAIR.

Autostrada Paşcani – Suceava

Reprezentanţii CNAIR anunţă că, în cadrul acestui proiect, au fost demarate procedurile de obţinere a avizelor şi acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism şi, în mod simultan, a fost demarată procedura de procurare a Acordului de Mediu.

Autostrada/Drum Expres Suceava – Siret

Datele Companiei de Autostrăzi arată că aici au fost demarate procedurile de obţinere a avizelor şi acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism şi, de asemenea, a fost demarată procedura de obţinere a Acordului de Mediu.

Autostrada Târgu Neamţ – Iaşi – Ungheni

Prestatorul a înaintat Analiza Multicriterială privind alegerea variantei optime de traseu Etapa 1, ce are ca scop stabilirea traseului optim.

Drum de mare viteză Vatra Dornei – Suceava

În ceea ce priveşte acest proiect, CNAIR explicat că, în prezent, se află în curs de realizare Analiza Multicriterială de Traseu Etapa 1, în urma căreia vor fi stabilite minim două variante de traseu, ce vor fi analizate într-un mod mai detaliat în etapa finală de analiză şi anume Analiza Multicriterială de Traseu Etapa 2.

Drum Expres Tişiţa – Albiţa

Potrivit datelor transmise de CNAIR, în prezent se afla în curs de realizare Analiza Multicriterială de Traseu Etapa 1, în urma căreia vor fi stabilite minim două variante de traseu, ce vor fi analizate întru-un mod mai detaliat în etapa finală de analiza şi anume Analiza Multicriteriala de Traseu Etapa 2.

Drum Expres Focşani – Brăila

În prezent se află în derulare etapa finală de realizare a Analizei multicriteriala de traseu (AMC2), în urma căreia va fi stabilită varianta de traseu optimă.