Proiectul „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin dotarea corespunzătoare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din județul Bacău” ID 143388, depus de Inspectoratul Școlar Județean Bacău în parteneriat cu 87 de unități de învățământ din mediul rural în cadrul competiției/apelului de proiecte „Consolidarea capacității unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-CoV-2”, cod apel POIM/881/9/1/,
a fost declarat admis după verificarea administrativă și a eligibilității.

Bugetul total alocat este de 13.156.397,64 lei.

Cu acești bani se vor achiziționa materiale consumabile și obiecte de inventar, după cum urmează:

– măști chirurgicale de protecție (de unică folosință): 7.058.360 bucăți;

– dezinfectant de mâini: 50.230 litri;

– dezinfectant pentru igienizarea/dezinfectarea obiectelor mici și a suprafețelor: 39.360 litri;

– dispensere pentru prosoape din hârtie: 1.156 bucăți;

– role prosoape din hârtie: 77.920 bucăți;

– săpun lichid: 36.100 litri;

– stații de igienizare (ce conțin dispensere cu senzor pentru dezinfectant, dispensere pentru șervețele și coșuri de gunoi): 553 bucăți;

– dispensere convenționale pentru dezinfectant /săpun lichid: 4.113 bucăți;

– dezinfectant pentru igienizare/dezinfectare de suprafețe/pardoseli: 51.600 litri.

Proiectul, care se încadrează la acțiunea de tip A conform ghidului solicitantului, are ca obiectiv general protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 și de consolidare a capacității de reacție la criza de sănătate publică declanșată de răspândirea virusului SARS-CoV-2, vizând dotarea unităților/instituțiilor de învățământ de stat beneficiare din județul Bacău cu o serie de echipamente și dispozitive de igienizare/dezinfecție și de protecție, dar și biocide și soluții de asigurare a igienei și dezinfecției necesare pentru asigurarea unor servicii de educație sigure, atât pentru elevi și familiile acestora, cât și pentru corpul profesoral și comunitate, în general.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Îmbunățățirea capacității de gestionare a crizei sanitare provocate de virusul SARS-CoV-2, prin dotarea corespunzătoare a unităților/instituțiilor de învățământ de stat din județul Bacău.
  • Asigurarea unui mediu educațional sigur pentru elevi/profesori/comunitate prin dotarea corespunzătoare a unităților/instituțiilor de învățământ de stat din județul Bacău.
  • 36.082 de elevi din județul Bacău influentați pozitiv prin dotarea corespunzătoare a unităților/instituțiilor de învățământ cu echipamente de igienizare și dezinfecție, cu echipamente de protecție personală adecvate crizei sanitare provocate de COVID-19 și, respectiv, prin creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare declanșate de virusul SARS-CoV-2.
  • 3.859 de angajați în unitățile/instituțiile de învățământ din județul Bacău influentați pozitiv și sprijiniți în livrarea unui act educațional sigur și de înaltă calitate, prin dotarea corespunzătoare a unităților/instituțiilor de învățământ cu echipamente de igienizare și dezinfecție, dar și cu echipamente de protecție adecvate crizei sanitare provocate de COVID-19.

Urmează etapa de contractare și apoi semnarea contractului de finanțare, după care se va declanșa procedura de achiziție.