Companiile mici și mijlocii, PFA-urile și profesioniștii pot beneficia, la cerere, de facturi mai mici pentru consumul de energie electrică și gaze naturale, din perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022. Potrivit legii noi, sumele respective vor fi acoperite din bugetul statului și vor fi decontate lunar de către furnizori de la autorități.

Schema se atribuie clienților casnici, întreprinderilor mici și mijlocii, cabinetelor medicale individuale, microîntreprinderilor, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale.

Legea prevede, exceptarea de plata contravalorii tarifelor reglementate, respectiv tariful de introducere/extragere din rețea, tariful de distribuție, tariful de servicii de sistem, tariful de transport, precum și de plata certificatelor verzi, contribuției pentru cogenerare de înaltă eficiență și accizei (energia electrică). În cazul gazelor naturale, se face exceptarea de plata contravalorii costului de transport, tarifului de distribuție și accizei.

Elementele de plata cărora afacerile vor fi scutite vor fi evidențiate separat, cu semnul minus, în facturile sau în anexele la facturile emise de furnizorii de energie.

Schema de sprijin nu se va aplica automat, ci numai la cerere.