155 de candidați au fost admiși la proba scrisă în concursul pentru directori în școlile din Bacău, inclusiv un candidat care a susținut proba scrisă în București, dar a optat pentru interviu  în Bacău (cu 2 opțiuni pe funcții de conducere director adjunct la 2 unități de învățământ diferite la noi în județ).

Opțiuni:
● 1 candidat cu 6 opțiuni, din care 1 pentru funcția de director și restul de 5 pentru director adjunct în unități de învățământ diferite;
● 1 candidat cu 4 opțiuni, din care 1 pentru funcția de director și restul de 3 pentru director adjunct în unități de învățământ diferite;
● 12 de candidați cu 3 opțiuni, care variază pe ambele funcții;
● 39 de candidați cu 2 opțiuni, care variază după cum urmează:
– în 3 situații opțiunile sunt doar pentru funcția de director la unități de învățământ diferite;
– în 2 situații opțiunile sunt doar pentru funcția de director adjunct la unități de învățământ diferite;
– în 34 situații opțiunile sunt una pentru funcția de director și una pentru funcția de director adjunct la unități de învățământ diferite;
● 102 candidați au doar o singură opțiune (fie doar director, fie doar director adjunct).

TOP 3
● candidatul cu 6 opțiuni, din care 1 pentru funcția de director și restul de 5 pentru director adjunct în unități de învățământ diferite;
● candidatul cu 4 opțiuni, din care 1 pentru funcția de director și restul de 3 pentru director adjunct în unități de învățământ diferite;
● cei 12 de candidați cu 3 opțiuni, care variază pe ambele funcții după cum urmează:
– 2 candidați au optat doar pentru funcția de director la unități de învățământ diferite;
– 5 candidați au optat astfel: 2 opțiuni pentru funcția de director la unități de învățământ diferite și 1 opțiune pentru funcția de director adjunct;
– 5 candidați au optat astfel: 1 opțiune pentru funcția de director și celelalte 2 pentru cea de director adjunct la unități de învățământ diferite.

În total sunt 226 de opțiuni (141 pentru funcția de director și 85 pentru funcția de director adjunct) în 110 unități de învățământ cu personalitate juridică din cele 166 câte sunt în total județ. 40 de candidați au optat pentru cele 2 funcții (director și director adjunct) din aceeași unitate de învățământ.

În total au fost scoase la concurs 166 de funcții de director și 72 de directori adjuncți.

CALENDAR:
• Desfășurarea probei de interviu (15 noiembrie – 8 decembrie). Va fi declarat „admis” la proba de interviu, ca și la proba scrisă, candidatul care a obținut cel puțin nota 7 (şapte).
• Depunere și soluționare a contestațiilor la proba de interviu (16 noiembrie – 10 decembrie);
• Exprimare a opțiunilor candidaților declarați admiși pentru mai multe funcții / unități de învățământ (13 decembrie);
• Validarea rezultatelor finale (17 decembrie) – media aritmetică a notelor la cele două probe scris și interviu.

Între 20 şi 22 decembrie se vor emite deciziile de numire pe post, cu aplicare de la odată cu începerea semestrului II al anului şcolar în curs, 2021-2022.

Mandatul de director/director adjunct obținut prin concurs este de 4 ani.