Începând de astăzi, IMM-urile trebuie să depună cererea pentru compensarea consumurilor de energie electrică și/sau gaze naturale. Dacă cererea nu va fi transmisă furnizorii nu vor aplica măsura de compensare, scrie Mircea Fechet pe pagina lui de Facebook.

Cererea poate fi descărcată de aici: http://energie.gov.ro/ordin-decontare/

Începând cu data de 1 noiembrie 2021, furnizorii de energie electrică și/sau gaze naturale aplică în facturile emise schema de compensare.
• Plafonarea prețurilor se va aplica la toți consumatorii casnici, spitale publice și private definite conform Legii nr. 95/2006, unităţi de învăţământ publice și private definite conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, creșe, organizaţii neguvernamentale, unitățile de cult astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 489/2006 și furnizori publici şi privaţi de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale.
• Pe lângă prețul plafonat, aproximativ 70% dintre consumatorii casnici vor beneficia și de schema de compensare, pentru lunile noiembrie 2021-martie 2022, cu luarea în considerare a unui preţ de referinţă de 0,68 lei/kwh la energie electrică, respectiv cu luarea în considerare a unui preţ de referinţă al gazului natural de 125 lei/Mwh.
Cantitățile de energie pentru care se acordă compensație:
– 300 kwh/lună – 1500 kWh energie electrică pentru întreaga perioadă (noiembrie 2021 – martie 2022);
– echivalentul în kWh a 1000 m3 de gaze naturale pentru întreaga perioadă (noiembrie 2021 – martie 2022).