Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. CONSTANTIN ENE ” al Judeţului Bacău, cu sediul în municipiul Bacău, strada Milcov, nr. 49, judeţul Bacău, scoate la concurs trei posturi vacante pentru personal contractual:
-1 post vacant de personal contractual muncitor calificat IV-I (electrician în construcții), cod COR 741101, din cadrul Serviciului Logistic – Compartimentul Patrimoniu Imobiliar – Echipa de întreținere și reparații immobile;
-1 post vacant de personal contractual muncitor calificat IV-I (tâmplar universal), cod COR 752201, din cadrul Serviciului Logistic – Compartimentul Patrimoniu Imobiliar – Echipa de întreținere și reparații immobile;
-1 post vacant de personal contractual muncitor calificat IV-I (îngrijitor) cod COR 515301 la Serviciul Logistic – Compartimentul Administrarea Patrimoniului imobiliar.

Detaliile despre modul în care se va desfășura concursul se regăsesc în anunțul de recrutare postat pe site-ul instituției.