Ministerul Finanțelor anunță operaționalizarea sistemului de fracturare electronică care permite încărcarea, stocarea, și descărcarea facturilor. Sistemul RO E-Factura este disponibilă din 11 noiembrie 2021 și autorizează monitorizarea, analizarea și compararea costurilor pentru achizițiile publice, în timp real.

Pe pagina web a Ministerului Finanțelor a fost dezvoltată o secțiune specială dedicată Ro e-Factura, care poate fi accesată și direct, pe adresa http://efactura.mfinante.gov.ro/.

Ro e-Factura va deveni obligatorie pentru toate achizițiile publice realizate în România.

RO e-Factura are nenumărate beneficii atât pentru administrația publică, cât și pentru mediul privat:

  • Oferă o imagine de ansamblu, în timp real, asupra execuției bugetare și în următoarea etapă, a tranzacțiilor în relația B2B;
  • Contribuie semnificativ la reducerea fraudei TVA la nivel național, cât și în cadrul Uniunii Europene. Va reduce pierderile asociate cu evaziunea fiscală;
  • Va fi un sistem interconectat cu celelalte sisteme deținute de statele membre ale U.E.;
  • Va asigura posibilitatea participării în procesul de achiziții publice a oricărei entități din oricare stat membru al Uniunii Europene;
  • Sistemul va oferi date în timp real, lucru care va conduce la eficientizarea procesului de colectare și, implicit, asigurarea necesității de investiții ale statului român;
  • Eficiență, predictibilitate și transparență în cheltuirea banilor de către instituțiile publice;
  • Va contribui la dezvoltarea mecanismului de verificare documentară (desk – audit – control ANAF – Antifraudă de la distanță)  pentru acțiunile de conformare și prevenire;
  • Datele colectate prin acest sistem vor fi suport pentru analize predictive mai detaliate ale evoluției economice, identificarea asimetriilor din economie și implementarea unor politici fiscale pertinente care să asigure un cadru natural de dezvoltare al mediului de afaceri;
  • Elimină vulnerabilitățile vechiului sistem de facturare pe suport hârtie.