Primăria Bacău a scos la concurs postul de director al Teatrului Bacovia. Conform unui comunicat publicat pe site-ul municipalității, dosarele de concurs se depun până la data de 27.12.2021 – ora 14:00.

Condiţii de participare:

 • are cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene și domiciliul în România;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din domeniile:
  Domeniul fundamental (DFI) – Științe umaniste și arte;
  Ramura de știință (RSI) – arte;
  Domeniul de licență (DL) – Teatru și artele spectacolului.
 • are experiență în specialitatea studiilor, menționate la lit. c), de minimum 3 ani;
 • nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile în ultimii 4 ani;
 • nu a suferit condamnări penale şi civile pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • nu deţine o funcţie de manager la o altă instituţie publică de cultură din România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit.

Rezultatele finale se vor afișa la 19 ianuarie 2022.