La sfârșitul săptămânii trecute a avut loc Conferința de promovare a proiectului „Infrastructură modernă și digitalizată pentru pregătirea practică a studenților UBc”, proiect care este derulat în cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău prin Fondul de Dezvoltare Instituțională 2021. La conferință au participat peste 120 de persoane, studenți, cadre didactice, reprezentanți mass-media, colaboratori ai Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău.

În cadrul conferinței au fost prezentate obiectivele, activitățile și rezultatele proiectului și s-a subliniat importanța pe care universitatea o acordă inovării, digitalizării, oferirii de noi facilități de studiu pentru studenți, precum și preocuparea permanentă de a asigura accesul la programe educaționale de calitate actualilor și viitorilor studenți.

Proiectul vine ca o continuare a proiectelor anterioare care au vizat dezvoltarea instituțională și oferă oportunitatea îmbunătățirii condițiilor de practică prin asigurarea accesului studenților la mijloace moderne de formare și exersare a abilităților practice specifice domeniului lor de formare. Modernizarea bazelor permite o abordare hibridă a formării prin activități practice față în față sau prin accesarea on-line a materialelor didactice digitale.

Proiectul sprijină activitățile didactice din cadrul celor cinci facultăți din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău prin dotări care facilitează predarea online sau cea hibridă, dotări care permit studenților o mai bună înțelegere a activităților aplicative sau a elementelor de cercetare, precum și facilitarea realizării unor pachete cu resurse educaționale digitale. În egală măsură, noile achiziții vor permite studenților să utilizeze dispozitivele și noile tehnologii în demersurile de cercetare specifice procesului de elaborare a lucrărilor de finalizare a studiilor.

Sursa foto: www.ub.ro