Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs, șomeri cu vârsta între 16 și 29 de ani, înregistrați la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), care au părăsit prematur sistemul de educație, prin furnizarea unui pachet integrat de servicii de înaltă calitate și adecvate nevoilor acestui tip de grup țintă, reprezintă obiectivul general al proiectului „you NEET education – Măsuri de educație de tip a doua șansă, pentru tinerii NEETs din județul Bacău”, al cărui beneficiar este Inspectoratul Școlar Județean Bacău.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
– Creșterea accesului la educație pentru tinerii NEETs, în special pentru cei care au reședința în mediul rural/comunități dezavantajate sau cei de etnie romă prin furnizarea unei serii de activități în regim integrat (consiliere, formare, măsuri suplimentare).
– Sprijin pentru finalizarea educației de bază din cadrul învățământului obligatoriu prin dezvoltarea și furnizarea unor programe de tip „A doua șansă” (învățământ primar și secundar inferior) oferit tinerilor NEETs din județul Bacău.
– Suport individualizat acordat tinerilor NEETs și asigurarea unei integrări durabile a acestora, atât în educație, cât și pe piata muncii, prin operaționalizarea și funcționarea unui centru unic de informare și consiliere de tip one-stop-shop, care va oferi servicii cross-sector (informare și consiliere în carieră, consiliere psihologică, socială, de sănătate etc.) sub același „acoperiș”.
– Stimularea participării la educație printr-o serie de acțiuni care vizează, printre altele, și suport material pentru grupul țintă, condiționat însă de participarea la activitățile organizate în proiect.
– Consolidarea și îmbunătățirea serviciilor dedicate grupului țintă la nivelul comunității, dar și asigurarea participării directe a acestor persoane în definirea priorităților relevante prin crearea unui parteneriat public privat, care va presupune elaborarea de metodologii pentru evaluarea și monitorizarea situației grupului țintă din punctul de vedere al angajabilității/oportunităților din piața muncii. Se va pune un accent, în special, pe cooperarea cu actorii locali (publici și privați) care se pot implica în monitorizarea situației tinerilor NEETs, precum și pe identificarea și implementarea unor acțiuni care să vină în sprijinul acestora.
– Valorificarea potențialului tinerilor NEETs prin promovarea voluntariatului și a participării la activități sociale în rândul acestora, obiectiv ce va fi atins prin implicarea directă a grupului țintă în operaționalizarea și funcționarea punctului unic de informare și consiliere de tip one-stop-shop, dar și în parteneriatul public privat.
– Creșterea gradului de conștientizare cu privire la nevoile tinerilor NEETs prin intermediul unei campanii de informare în cadrul căreia se vor organiza activități în mediul online (social-media, YouTube etc.) și offline, respectiv acțiuni ample de tipul unei caravane „Ambasadorii NEETs” sau rețeaua partenerială ONG/Administrația Publică Locală/etc.

Toate activitățile proiectului sunt gândite astfel încât să răspundă cât mai eficient nevoilor identificate și să ducă astfel la obținerea și chiar maximizarea rezultatelor vizate.

Concret, prin acest proiect, 420 de tineri NEETs din județul Bacău vor beneficia de servicii personalizate de consiliere cu privire la integrarea pe piața muncii; 420 de tineri NEETs vor beneficia de operaționalizarea unui centru unic de informare de tip one-stop-shop care va furniza o întreaga gamă de servicii cross-sector; 210 tineri NEETs vor fi beneficiari ai de programelor de tip „A doua șansă” pentru învățământul primar, iar 210 tineri NEETs, beneficiari ai programelor de tip „A doua șansă” pentru învățământul secundar inferior.

De asemenea, 28 de persoane din rândul absolvenților programelor pentru învățământ secundar inferior vor avea acces și la un stagiu de pregătire practică de 720 de ore, iar minimum 16 de tineri NEETs vor fi implicați în organizarea și livrarea prezentărilor în cadrul Caravanei ,,Ambasadorii NEETs”. În plus, 420 de persoane vor beneficia de tablete (acordate în baza unei proceduri elaborate în cadrul proiectului și condiționate de implicarea fiecărui tânăr în activitățile proiectului), dar și de un kit educațional format dintr-un rucsac complet echipat cu materialele didactice relevante.

Totodată, minimum 150 de persoane vor beneficia de sesiuni de instruire pentru promovarea unui stil de viață sănătos (igienă orală și corporală), minimum 300 de persoane vor beneficia de sesiuni de informare cu privire la efectele nocive ale consumului de droguri/alcool și minimum 150 de tineri NEETs vor fi implicați în acțiuni organizate în cadrul proiectului prin care să se promoveze ideea de respect pentru diversitate, interculturalitate, multiculturalism.

Proiectul „you NEET education – Măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii NEETs din județul Bacău”, cod SMIS 147547, este parte a Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritara 2 – Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs. Valoarea totală a contractului de finanțare este de 4.847.361,46 lei, din care 4.120.25,26 lei contribuția UE și 112.842,27 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național.

Proiectului se derulează, în parteneriat cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bacău, pe o perioadă de 30 de luni, până în luna decembrie 2023. Conferința de lansare a proiectului a avut loc în data de 10 decembrie 2021, de la ora 11.00, pe Platforma Google Meet, unde au participat toți experții din proiect, reprezentanții unităților de învățământ care au semnat acorduri de colaborare, dar și alți directori de școli.