Pentru concursul de ocupare a posturilor vacante de director/director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat 2021, în județul Bacău au fost validate la înscriere, în total, 271 de candidaturi, pentru cele 166 funcții de director și 72 de director adjunct.

La proba scrisă, care a avut loc în data de 15 octombrie, s-au prezentat 262 de candidați (261 înscriși în județ și 1 candidat înscris în alt județ), iar în urma acesteia 154 de candidați (153 înscriși în județ și 1 candidat înscris în alt județ) au fost declarați admiși, întrucât au obținut note mai mari sau egale cu 7.

A urmat apoi etapa de depunere a opțiunilor de susținere a probei de interviu, pentru una sau mai multe funcții de director/director adjunct, în una sau mai multe unități de învățământ, probă care s-a desfășurat, conform calendarului de concurs, între 15 noiembrie și 8 decembrie. S-au înscris în total
155 de candidați admiși la proba scrisă, respectiv 153 de candidați înscriși în județ și 2 candidați înscriși în alt județ, cu 226 de opțiuni (141 pentru ocuparea funcției de director și 85 pentru cea de director adjunct), din care 223 opțiuni ale candidaților înscriși în județ și 3 opțiuni ale candidaților înscriși în alt județ.

La proba de interviu, inclusiv după soluționarea celor 20 de contestații depuse (12 candidați au depus câte o contestație, 1 candidat a depus 2 contestații, iar 2 candidați au depus câte 3 contestații) la punctajul obținut, 171 de candidați au fost declarați admiși, pe opțiunile depuse (din care 112 pentru funcția de director și 59 pentru cea de director adjunct), 25 au fost respinși (15 candidați pentru funcția de director și 10 pentru cea de director adjunct), iar 30 nu s-au mai prezentat. În 5 situații s-a obținut punctaj de promovare după soluționarea contestațiilor (3 pentru director și 2 pentru director adjunct).

În data de 13 decembrie, candidații promovați pentru mai multe funcții de conducere au depus la Inspectoratul Școlar Județean Bacău opțiunea pentru o singură funcție, iar în urma acestei etape, în total au fost declarate ocupate prin concurs 135 de posturi de conducere în unitățile de învățământ preuniversitar din județ, din care 93 de director și 42 de director adjunct.

103 funcții de conducere în unitățile de învățământ preuniversitar din județ au rămas vacante, respectiv 73 de director și 30 de director adjunct. Acestea vor fi ocupate prin detașări în interesul învățământului, valabile până la organizarea unui nou concurs, dar nu mai târziu de finalul anului școlar în curs.

Mandatul celor 135 de directori și directori adjuncți care au fost admiși în urma concursului este de 4 ani, începând cu data de 17 ianuarie 2022, conform calendarului din Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de ocupare a posturilor vacante de director/director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat 2021, cu modificările și completările ulterioare