Miercuri, 15 decembrie, ora 11:00, a avut loc online conferința finală a proiectului FDI „Studiază la UBc! Oportunități de învățare și formare pentru elevii din mediile defavorizate” (STUDIA-UBc) implementat, în perioada mai-decembrie 2021, de către Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău.

Proiectul, finanțat de CNFIS prin Fondul de Dezvoltare Instituţională (FDI) 2021, s-a realizat în parteneriat cu 4 licee: Liceul Tehnologic „Al. I. Cuza” Panciu, Liceul „Carol I” din Bicaz, Liceul „Gheorghe Ruset Roznovanu” din Roznov și Liceul Tehnologic „Jacques M. Elias” din Sascut. Obiectivul general a vizat asigurarea egalității de șanse la studii superioare pentru elevii din medii defavorizate, în grupul-țintă fiind 190 de elevi de la liceele partenere.

Printre activitățile realizate se numără: un workshop online intitulat „Studiază la UBc!” cu prezentarea ofertei educaționale a celor 5 facultăți; un training online realizat de Liga studențească în cadrul căruia studenții din proiect au dialogat cu elevii despre înscrierea la facultate (step by step), specificul vieții de student și adaptarea la aceasta; organizarea concursului „Vreau să fiu student!” și desemnarea celor 5 câștigători; InfoAdmiterea 2021 – sesiuni de informare/clarificări pentru elevii din GT prin chat-ul paginii de Facebook a proiectului; organizarea a 4 ateliere de lucru online pe tema „Profil de student” în vederea facilitării deciziei pentru carieră și activitatea „Întreabă un angajator!”, o sesiune de Q&A între reprezentanții angajatorilor, cadre didactice, studenți și elevi.

Reprezentanții liceelor partenere au vorbit despre oportunitățile pe care acest proiect le-a oferit elevilor, despre necesitatea organizării unor astfel de activități care să realizeze liantul între mediul preuniversitar și cel universitar. Cei 5 câștigători desemnați la concursul de eseuri le-au vorbit participanților despre importanța pe care o au activitățile extracurriculare, actualitatea informațiilor oferite și consilierea acordată în vederea alegerii unei viitoare cariere.

„Suntem în al doilea an de colaborare cu liceele partenere și vrem să  mulțumim elevilor care au făcut parte din grupul-țintă al proiectului, domnilor directori și profesori pentru îndrumarea și suportul acordat,  studenților care au realizat activitățile, reprezentanților angajatorilor care au acceptat provocarea de a intra în dialog cu elevii, precum și întregii echipe care și-a adus contribuția la realizarea obiectivelor și indicatorilor. Ne dorim ca prin acest proiect să deschidem noi oportunități de colaborare cu liceele din mediile defavorizate, pentru a dezvolta cadrul propice pentru cât mai multe activități care pot fi de folos elevilor în vederea continuării studiilor și alegerea unei cariere de succes”, a declarat Conf. univ. dr. Cristina Cîrtiță-Buzoianu, Director de proiect.