La Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a avut loc un eveniment în cadrul proiectului „Multitraces” – Multidisciplinary training in circular economy and smart valorisation of the rural area for new business models (Formare multidisciplinară în economia circulară și valorificarea inteligentă a zonei rurale pentru noi modele de afaceri). Proiectul este finanțat prin programul Erasmus+ și cuprinde 8 parteneri din țările: Spania, Italia, Grecia și Romania.

Coordonat de Universitatea din Bacău, proiectul dorește să dezvolte competențe antreprenoriale ale studenților pentru afaceri din zona industriilor agroalimentare, afaceri care să fie dezvoltate după principiile economei circulare. În acest scop s-a derulat în cadrul proiectului un curs internațional online la care au participat un număr de 79 de studenți din cele patru universități partenere: Politehnica din Torino, Universitatea din Alicante, Universitatea Internațională Elenă și Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. Modulele de curs dezvoltate sunt utile tuturor celor care lucrează în domeniul agroalimentar, oferind idei și soluții de valorificare a produselor secundare și deșeurilor pe principiile economiei circulare, de utilizare durabilă a resurselor oferite de natură și de management al afacerilor.

La întâlnire au participat reprezentanți ai societăților comerciale, Consiliului Județean Bacău, Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, Agenției de Mediu, Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, Agenției de Dezvoltare Locală Bacău, Primăriei Moinești. De asemenea, au fost prezenți reprezentanți ai universităților din Suceava și Iași, membri ai corpului profesoral al colegiilor și liceelor din Bacău.

Organizată în format fizic, în Aula Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, cu respectarea condițiilor de securitate sanitară impuse de perioada prezentă, întâlnirea a fost centrată pe un dialog activ între participanți și conturarea unor posibile proiecte viitoare, atât cu administrația publică, cât și cu mediul privat.

Sursa foto: www.ub.ro