Inspectoratul General pentru Imigrări anunță simplificarea procedurilor de lucru privind eliberarea documentelor emise cetăţenilor străini şi europeni, de la 1 ianuarie 2022.

Începând cu data de 1 ianuarie 2022, structurile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări nu vor mai solicita, la depunerea documentelor privind reglementarea dreptului de şedere sau de rezidenţă, după caz, copii ale următoarelor documente:

  •  actul de identitate al cetăţeanului român/ străin eliberat de autorităţile române
  • scrisoare de acceptare la studii
  • actul constitutiv al instituţiei de formare profesională şi actul constitutiv al organizaţiei.

De asemenea, nu vor mai fi necesare copii ale certificatului de înmatriculare al societăţii comerciale, actelor constitutive ale societăţii comerciale, hotărârii judecătoreşti de înfiinţare, certificatului cu înscrierile de menţiuni efectuate la O.N.R.C (dacă este cazul), autorizaţiei de funcţionare şi avizului tehnic de specialitate, transmite Inspectoratului General pentru Imigrări.

Totodată, atât cetăţenii UE/SEE/Confederaţiei Elveţiene, cât şi cetăţenii terţi nu mai sunt obligaţi să depună copie a certificatului de căsătorie şi a certificatului de naştere al copilului, cetăţean român/străin, eliberate de autorităţile române.

Sursă foto: permisdesedere.business.site