Firmele care au depus deja o dată declarația de beneficiari reali vor fi scutite de această obligație birocratică, în anumite condiții, conform unei legi promulgate marți de președinte.

Obligația de a depune mereu declarația de beneficiari reali, prin Legea nr. 129/2019, privind combaterea spălării banilor, a enervat o mulțime de antreprenori, dar acum această birocrație se mai reduce. Legea 129/2019 a fost modificată prin Legea nr.315/2021, adoptată de Parlament și promulgată marți de Klaus Iohannis.

Una dintre modificările-cheie – introdusă de deputatul Claudiu Năsui – scapă firmele de obligația depunerii anuale (repetate) a declarației de beneficiari reali (la registrul comerțului):

 

„Persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului depun la înmatriculare, şi ori de câte ori intervine o modificare, o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților (…)”.

 

Până acum, obligația depunerii declarației era anuală și sau ori de câte ori intervenea o modificare.

 

De asmenea, scapă de declarație firmele care s-au înființat înainte de data intrării în vigoare a legii, dacă acestea au depus deja o dată această declarație.

 

„Această obligație se consideră a fi îndeplinită pentru persoanele juridice care au depus cel puțin o declarație privind beneficiarul real ulterior datei de intrare în vigoare a prezentei legi” – prevede legea nouă.

 

Pentru firmele noi, această birocrație a fost redusă prin includerea datelor de identificare a beneficiarilor reali o dată, la înmatriculare.

 

„Obligaţia (declarării beneficiarilor reali) este îndeplinită şi prin includerea, la înmatriculare, în actul constitutiv, a datelor de identificare a beneficiarilor reali şi a modalităţilor în care se exercită controlul asupra persoanei juridice. Modificarea ulterioară a datelor de identificare a beneficiarilor reali nu instituie obligaţia întocmirii unui act modificator la actul constitutiv, declararea acestora îndeplinindu-se” în condiţiile de mai sus (adică prin depunerea declarației la înmatriculare și atunci când intervine o modificare).

 

Obligațiile suplimentare de declarare a beneficiarilor reali, pentru combaterea spălări banilor, au fost totuși menținute pentru firmele românești cu acționari off-shore, printr-un alt amendament al lui Năsui, păstrat în legea nouă:

 

„Suplimentar (…) persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului, care au în structura acţionariatului entități înmatriculate/înregistrate şi/sau care au sediul fiscal în jurisdicţii necooperante din punct de vedere fiscal şi/sau în jurisdicţii cu grad înalt de risc de spălare a banilor şi/sau finanţare a terorismului şi/sau în jurisdicţii aflate sub monitorizarea organismelor internaţionale relevante, pentru risc de spălare a banilor/finanţare a terorismului, depun anual o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților, în termen de 15 zile de la aprobarea situaţiilor financiare anuale”.