Începând cu 20 decembrie 2021, persoanele care intră în ţară trebuie să completeze formularul digital de intrare în România (PLF), document adoptat la nivelul a 18 state din Uniunea Europeană şi reglementat astăzi de Guvernul României.

Guvernul a transmis mai multe informaţii despre acest formularul digital.Formularul se completează cu maximum 24 de ore înainte de a intra în România sau în termen de 24 de ore de la trecerea frontierei.

Acesta poate fi completat electronic de pe telefonul mobil, tabletă sau calculator şi nu trebuie tipărit.

Formularul conține:

  • Numele şi prenumele, datele de identificare şi de contact;
  • Ţara, regiunea şi localitatea de unde călătoreşte spre România, inclusiv cele tranzitate;
  • Localitatea şi adresa de destinaţie în România;
  • Mijlocul de transport cu care călătoreşte spre România;
  • Data intrării în România;
  • Datele minorilor însoţitori, dacă este cazul.
  • Cine trebuie să completeze formularul digital de intrare în România?

Formularul se completează de toate persoanele care intră în România şi călătoresc cu avionul, trenul, mijloace de transport rutiere sau navale.

Formularul digital poate fi generat electronic prin intermediul platformei https://plf.gov.ro, dezvoltată de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale pe baza cerinţelor operaţionale ale Ministerului Sănătăţii. Pentru eliberarea formularului este necesară autentificarea cu o adresă de e-mail, unde utilizatorul primeşte un link de acces.

Ulterior, se completează câmpurile cu datele solicitate. Paşii sunt similari cu cei pentru generarea certificatului digital UE COVID. Platforma https://plf.gov.ro va putea fi accesată de orice persoană, începând cu data de 20 decembrie 2021.

Formularul se completează individual cu maximum 24 de ore înainte de a intra în România. Acesta poate fi completat electronic de pe telefonul mobil, tabletă sau calculator.

La verificarea cărţii de identitate/paşaportului în sistemul informatic al Poliţiei de Frontieră va fi afişat dacă persoana a completat formularul.

Acesta nu trebuie tipărit.

Datele completate în formular sunt accesate doar de angajaţii autorizaţi ai direcţiilor de sănătate publică şi pot fi folosite strict cu scopul desfăşurării anchetelor epidemiologice. Datele sunt protejate fizic şi juridic şi nu sunt transmise către terţe persoane. STS asigură măsurile specifice de securitate cibernetică ale sistemului informatic de eliberare a formularului digital de intrare în ţară.

Persoanele care se prezintă la punctele de trecere a frontierei fără formular vor avea obligativitatea de a-l completa într-un termen de 24 de ore. Necompletarea Formularului digital de intrare în România se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei.

La intrarea în ţară, după verificarea cărţii de identitate/paşaportului, în sistemul informatic al Poliţiei de Frontieră va fi afişat dacă persoana a completat formularul.

În cazul în care membrii unei familii călătoresc împreună, formularul poate fi completat de un singur membru adult pentru toţi membrii familiei. Pentru minorii care intră pe teritoriul României, obligaţia de a completa formularul revine părinţilor, tutorelui sau reprezentatului legal.

În formular se introduc datele despre ţara în care am călătorit, dar şi cele ale ţărilor pe care le-am tranzitat în ultimele 14 zile. Declararea unor date false în Formularul digital de intrare în România intră sub incidenţa prevederile Codului Penal şi se pedepseşte conform legii.

Odată salvat, formularul nu mai poate fi modificat. Dacă doriţi să actualizaţi informaţiile din formular, puteţi să îl completaţi încă o dată şi să salvaţi. Toate formularele pe care le-aţi completat la intrarea în ţara noastră pot fi vizualizate în meniul „Listă formulare” din aplicaţie.

Formularul ajută personalul medical să realizeze anchetele epidemiologice şi să asigure măsurile sanitare în sprijinul populaţiei. Pe baza datelor din formular, direcţiile de sănătate publică vor putea identifica şi lua legătura mai uşor cu persoanele care au intrat în contact, în timpul călătoriei, cu un cetăţean infectat cu virusul SARS-CoV-2.

Toate formularele se stochează în infrastructura de comunicaţii a statului român. Datele sunt protejate fizic şi juridic şi nu sunt transmise către terţe persoane.

Persoanele care nu deţin o adresă de e-mail se pot adresa aparţinătorilor sau unor persoane apropiate de încredere, pentru a completa formularul cu datele personale.