Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 950/2021, începând cu data de 1 ianuarie 2022 salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va fi de 2.550 lei.

În cazul asiguraților care au încheiat contracte de asigurare socială conform Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai puțin decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

În consecință, începând cu data de 1 ianuarie 2022, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socialǎ încheiat în baza Legii nr. 263/2010, cu modificările și completările ulterioare, este de 2.550 lei.

Totodată, vă aducem la cunoștință faptul că, din inițiativa casei teritoriale de pensii,  toate veniturile asigurate înscrise în contractele de asigurare socială al căror nivel se situează sub nivelul minim de 2.550 lei se vor modifica, prin notificarea asiguratului.

De asemenea, salariul minim brut pe țară garantat în plată de 2.550 lei se va utiliza și în cazul contractelor de asigurare socială încheiate în baza O.U.G. nr. 163/2020 începând cu data de 1 ianuarie 2022.

Noua valoare de 2.550 lei nu are implicații în ceea ce privește contractele de asigurare socială ce au fost încheiate în temeiul O.U.G. nr. 163/2020 până la data de 1 ianuarie 2022.