Modificare importantă privind plata amenzilor de circulație: Procesul verbal privind plata amenzilor de circulație nu mai trebuie să fie trimis la Poliţie.  Actul normativ a fost promulgat joi de către președintele Klaus Iohannis.

,,Prin derogare de la dispoziţiile art. 20 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioada aplicării sistemului pilot, dacă agentul constatator constată în acelaşi timp mai multe contravenţii săvârşite de aceeaşi persoană, pentru amenzile prevăzute la alin. (1) se încheie un proces-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii distinct de celelalte, având seria de evidenţă unică prevăzută la art. 2 lit. B) „, este modificarea adusă legii privind plata amenzilor contravenționale la regimul circulației pe drumurile publice.