Începând cu data de 22 decembrie 2021, ora 10:00, persoanele fizice interesate să se înscrie în  Programul Casa Verde Fotovoltaice se pot adresa instalatorilor validați în vederea înscrierii în  program. 

Valoarea disponibilă pentru reluarea înscrierilor în cadrul Programului Casa Verde Fotovoltaice este  de 263.700.000 lei. În plus, pentru a crește șansele utilizării integrale a bugetului alocat, în aplicația  informatică, se va perrmite înscrierea în limita a 150% din valoarea alocată fiecărei regiuni. 

Scopul programului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice, îmbunătăţirea calităţii aerului şi  reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice  pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în  sistemul energetic naţional. 

„Având în vedere interesul major de care se bucură acest program, estimăm că bugetul  alocat sesiunii care va fi lansată săptămâna viitoare, va fi epuizat destul de rapid, dar  asigurăm solicitanții că fondurile vor fi suplimentate. Pentru anul viitor, vom aloca un  buget total de 650 milioane lei. Planificăm ca timp de 10 luni, începând cu luna ianuarie  2022, programul să se desfășoare lunar cu un buget de 65 milioane lei/lună, urmând ca în  luna noiembrie, bugetul alocat să aibă o valoare echivalentă cu suma neutilizată din  primele 10 luni de desfășurare a programului. Astfel, vom putea aproba toți solicitanții  care vor dori să participe în cadrul Programului Casa Verde Fotovoltaice”, a declarat Barna  Tánczos, ministrul mediului, apelor și pădurilor. 

Finanţarea se acordă în procent de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în limita  sumei de 20.000 lei. Suma finanţată de AFM se scade de către instalatorul validat din valoarea  totală a facturii, iar diferenţa se suportă de către beneficiarul final, din surse financiare proprii. 

Administrația Fondului pentru Mediu a publicat, pe site-ul instituției, lista instalatorilor validați în  cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de  energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua  națională.

Informații suplimentare: 

Cheltuieli eligibile în cadrul programului: 

  1. a) cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3kWp,  având ca principale părţi componente: panouri fotovoltaice; invertor/invertoare; structura de  susținere a sistemului; tablou electric curent continuu/curent alternativ; 
  2. b) cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice; c) TVA aferentă cheltuielilor eligibile. 

Sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanţare  nerambursabilă încheiat între beneficiarul final şi Autoritate. 

Înscrierea solicitantului persoană fizică se va face la unul dintre instalatorii validaţi care au  încheiat contract de participare cu AFM, în limita procentului stabilit prin dispoziția președintelui AFM, raportat la sumele alocate regiunii în care se află imobilul pe care se implementează proiectul. 

Aprobarea finanțării 

Administrația Fondului pentru Mediu analizează documentele depuse de persoanele fizice la  momentul înscrierii și introduse de instalator în aplicația informatică și publică pe site-ul propriu  listele cu persoanele fizice aprobate. 

Eliminarea ATR – ului 

Eliminarea obligativității prezentării Avizului tehnic de racordare, rămânând obligația depunerii  certificatului de racordare. 

Semnarea contractelor de finanțare nerambursabilă și implementarea proiectelor 

Implementarea proiectului se realizează în termen de cel mult 12 luni de la semnarea contractului  de finanțare nerambursabilă, termen în care trebuie realizată instalația și încheiate formalitățile  privind recepția sistemului de panouri fotovoltaice și obținerea certificatului de racordare. 

Monitorizarea finanţării acordate în cadrul programului, a investiţiilor realizate, precum şi a  respectării condiţiilor prevăzute în prezentul ghid se face de către AFM, pe o perioadă de 6 ani de  la data obţinerii de către beneficiarul final a certificatului de racordare.