Până la sfârșitul acestei luni, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Bacău va deschide primele cursuri de calificare/recalificare, din cadrul unui proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, și destinat tinerilor șomeri NEETs (care nu sunt angajați și nu urmează nicio formă de învățământ sau de formare profesională).

Sub denumirea ”INSTAF-Integrare și sprijin pentru tinerii NEETs prin angajare și formare profesională” ID 150768, proiectul va fi implementat de către AJOFM, în parteneriat cu INFOPROB SRL Bacău, în perioada 7.09.2021-6.09.2023. Obiectivul general îl constituie creșterea nivelului de ocupare a unui număr de 450 tineri șomeri NEETs, cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 ani, din Regiunea Nord-Est, prin servicii de formare profesională, mediere, angajare și antreprenoriat. Dintre cei 450 tineri, 390 vor fi cuprinși la programe de formare profesională.

Astfel, pentru ei vor fi organizate cursuri de calificare/recalificare în meseriile: lucrător în comerț, operator confecționer industrial, patiser, bucătar, ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație, operator introducere, validare și prelucrare date, contabil, inspector/referent resurse umane, agent de vânzări, operator la mașini unelte cu comandă numerică, electrician în instalații energetice, instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze, mecanic auto și lucrător finisor pentru construcții. Cei 390 de șomeri vor fi împărțiți pe 26 grupe de formare profesională.

Dacă vor participa efectiv la cursuri, inclusiv la examenul de absolvire, vor beneficia de subvenții. Acestea constau din 4 lei/oră pentru participarea la cursurile de nivel 2 și de inițiere, respectiv 5 lei/oră, pentru cele de nivel 3. Alți 60 șomeri vor participa la programe de antreprenoriat (3). La încheierea proiectului, AJOFM, împreună cu INFOPROB SRL, preconizează ca minimum 351 dintre cei 390 tineri participanți la cursuri să obțină certificatul de absolvire.

Pentru ei se va organiza, la final, o bursă a locurilor de muncă la care vor fi invitați angajatori care vor avea oferte de posturi vacante. După încheiere, proiectul va avea ca rezultat concret angajarea unui număr de 194 de tineri absolvenți ai cursurilor, dintre care 23 sunt de etnie rromă, respectiv 47 provin din mediul rural. Cheltuielile cu derularea acestui proiect, al cărui manager este Octavian Țicău, șef serviciu în cadrul AJOFM, au fost calculate la 4.874.742 lei. Din aceste cheltuieli, 2.434.504 lei vor fi asigurate de AJOFM Bacău, iar 2.431.337 lei, de INFOPROB.

Cei care doresc să beneficieze de acest proiect i se vor adresa instituției județene de forță de muncă, str.I.S.Sturza, nr.63, telefon 0234576736, sau Agenției Locale Bacău, 0234576286, ori Centrului de Formare Profesională Bacău, str.Vasile Alecsandri, nr.25, telefon 0234514859.

Sursa: desteptarea.ro