De luni, 17.01.2022, toate unitățile de învățământ vor începe semestrul al II-lea cu prezență fizică, cu excepția claselor care au deja cursurile suspendate din motive de cazuri de infectare sau infrastructură. (http://www.isjbacau.ro/compartiment-management/inspectori-teritoriali/clase-cu-activitate-on-line/lista-unitatilor-de-invatamant-cu-grupe_clase-online-17_01_2022/view)

Modalitatea de desfășurare a cursurilor din unitățile de învățământ preuniversitar:

 • nu mai depinde de rata de incidență cumulată de la nivelul localității,
 • nu mai depinde de procentul de vaccinare a personalului angajat,

 potrivit noului Ordin comun al ministrului educației și al ministrului sănătății nr.3030/82/2022 publicat in Monitorul Oficial nr. 44 din 14.01.2022 privind modificarea Ordinului ministrului educației și al ministrului sănătății nr.5338/2015/01.10.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.

Decizia privind modalitatea de desfășurare a cursurilor se adopta la nivelul consiliului de administrație al unității de învățământ pe baza ratei de ocupare la nivel județean a paturilor de spital destinate îngrijirii pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2 comunicate prin postare pe site-ul DSP, săptămânal, având ca referință ziua de joi, după cum urmează:

 • cursurile se desfășoară cu prezență fizică, dacă rata de ocupare la nivel județean a paturilor de spital destinate îngrijirii pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2 este cel mult 75%.
 • cursurile se desfășoară în sistem online, dacă rata de ocupare la nivel județean a paturilor de spital destinate îngrijirii pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2 este mai mare de 75%.
 • reluarea cursurilor cu prezență fizică se face numai după ce rata de ocupare la nivel județean a paturilor de spital destinate îngrijirii pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2 scade sub 70%.

Schimbarea modalității de desfășurare a cursurilor se realizează astfel încât săptămâna de școală să nu fie fragmentată cu două scenarii diferite.

Deciziile se pun în aplicare începând cu ziua de luni a săptămânii următoare îndeplinirii condițiilor prevăzute mai sus.

Prin excepție de la aceste dispoziții, unitățile de învățământ special desfășoară cursurile cu prezență fizică.

Pentru luarea deciziei privind modalitatea de desfășurare a cursurilor începând cu data de 17.01.2022 consiliile de administrație a unităților de învățământ au fost informate, pe baza comunicării de la DSP Bacău că, raportat la ziua de joi 13.01.2022, rata de ocupare la nivelul județului Bacău a paturilor destinate îngrijirii pacienților infectați cu virusul SARS-Cov-2, potrivit platformei “Alerte MS”, este de 21%.

 • Preșcolarii/Elevii cu vârstă mai mică de 12 ani, precum și elevii cu vârsta de peste 12 ani (dacă sunt vaccinați cu schema completă), care suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare, conform documentelor medicale,
 • precum și cei care fac parte dintr-o grupă de risc, respectiv cei diagnosticați cu
 1. boli respiratorii cronice severe,
 2. boli cardiovasculare,
 3. obezitate severă,
 4. diabet zaharat tip I,
 5. boli inflamatorii, boli imune/autoimune,
 6. boli rare, boli ereditare de metabolism,
 7. dizabilități,
 8. tratament imunosupresiv sau alte afecțiuni cronice,

cu avizul și recomandările specifice ale medicului curant și cu acordul scris al părinților, pot fi scutiți de prezența fizică în școală.

TRECEREA ÎN ONLINE

fără a se ține cont de rata de ocupare a paturilor de spital destinate îngrijirii pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2:

 • La apariția a 3 cazuri de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-un interval de 7 zile consecutive la nivelul unei clase/grupe de studiu: cursurile cu prezență fizică la nivelul clasei/grupei respective se suspendă pentru o perioadă de 10 zile începând cu ziua următoare confirmării celui de-al treilea caz.

Măsura suspendării la nivelul grupei/clasei este dispusă prin decizie a consiliului de administrație al unității de învățământ.

 • La data suspendării cursurilor pentru 50% din totalul grupelor/claselor, se suspendă activitatea cu prezența fizică la nivelul întregii unități de învățământ, pentru o perioadă de 10 zile.

Măsura suspendării la nivelul unității de învățământ este dispusă prin hotărâre a CJSU, la propunerea conducerii unității de învățământ/instituției conexe, cu avizul ISJ și al DSP.

În situația în care în aceeași sală cursurile sunt organizate în schimburi se vor suspenda doar cursurile cu prezență fizică pentru clasa în care au fost confirmate cazurile de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2. Elevii din schimbul următor continuă cursurile cu prezență fizică după o dezinfectare prealabilă a sălii de clasă.

CARANTINAREA:

Preșcolarii/Elevii cu care cazul/cazurile confirmat(e) din rândul acestora au interacționat în mod frecvent, vor fi carantinați astfel:

 1. timp de 10 zile, cei care nu sunt vaccinați împotriva COVID-19 cu schemă completă de vaccinare sau nu au fost confirmați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile;
 2. timp de 5 zile, în cazul celor vaccinați cu schemă completă și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare sau al celor care au fost confirmați pozitiv în ultimele 180 de zile.

Personalul medical din cadrul unităților de învățământ/Personalul desemnat din unitatea de învățământ preuniversitar/conexă va întocmi lista preșcolarilor/elevilor cu care cazul/cazurile confirmat(e) din rândul preșcolarilor, elevilor au interacționat în mod frecvent, listă pe care o va comunica DSP.

Ulterior, DSP și conducerea unității de învățământ vor decide împreună măsurile care se impun.

Apariția cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul personalului unității de învățământ:

Cadrele didactice, didactice auxiliare sau nedidactice infectate cu virusul SARS-CoV-2 au obligația de a anunța conducerea unității de învățământ/instituției conexe, care va informa DSP.

În urma anchetei epidemiologice,

 • DSP va stabili care sunt contacții direcți ai acestora și
 • DSP va decide împreună cu conducerea unității de învățământ dacă se impune suspendarea activităților didactice la nivelul grupei/clasei sau unității de învățământ.

 

Măsura suspendării la nivelul unității de învățământ este dispusă prin hotărârea CJSU, la propunerea conducerii unității de învățământ/instituției conexe, cu avizul ISJ și al DSP.

– Criteriile de suspendare a cursurilor școlare în unitățile de învățământ prevăzute în prezentul ordin nu se aplică și unităților de învățământ preuniversitar din subordinea Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Afacerilor Interne (la noi în județ SNPAP Tg. Ocna), care vor lua deciziile care se impun conform regulamentelor/ procedurilor aplicabile acestora.

Clasele/unitățile de învățământ cu activitate suspendată înainte de modificările prin Ordinul comun al ministrului educației și al ministrului sănătății nr.3030/82/2022 vor rămâne în sistem de desfășurare a cursurilor în format online pe durata deja stabilită.

Elevii si personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta masca în permanență în interior.

Purtarea măștii este OBLIGATORIE ÎN/INCINTA unității de învățământ/instituției conexe cu respectarea următoarelor condiții:

 • Se recomandă ferm purtarea corectă a mastii de UZ MEDICALcu 3 pliuri sau FFP2 (N95)

care să asigure acoperirea orificiilor nazale si a gurii

 • se instituie obligativitatea unității de învățământ/instituției conexe de a organiza activitatea astfel încât să se asigure la intrarea în sediu efectuarea triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor.

Sunt interzise orice alte dispozitive care înlocuiesc măștile.