S-a lansat licitația pentru documentația de atribuire a serviciului de transport public metropolitan.

Concret, firma câștigătoare va livra un regulament de transport, dimensionarea reală a rutelor, regulile de taxare (cu aplicație, bilet unic etc), precum și costurile financiare.

Studiul de oportunitate și fundamentare pentru delegarea gestiunii serviciului public local de călători va include municipiul Bacău și 18 comune (Nicolae Bălcescu, Luizi, Filipești, Buhoci, Gioseni, Gârleni, Măgura, Prăjești, Itești, Cleja, Traian, Săucești, Sărata, Tamași, Fărăoani, Hemeiuși, Răcăciuni, Letea Veche).

Totodată, se va elabora și un studiu de trafic pentru trenul urban.

Contractul de consultanță are o valoare de 370 de mii de lei, cu un termen de livrare de maximum 6 luni de la data semnării contractului. Beneficiarul este Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău.

Ce înseamnă trecerea la transportul public, înființat la nivelul zonei metropolitane?

  1. creșterea atractivităţii transportului public de persoane prin îmbunătăţirea frecvenţei mijloacelor de transport, a vitezei de deplasare, a curăţeniei vehiculelor,
  2. îmbunătăţirea informării călătorilor, creşterea siguranţei în trafic,
  3. tarife accesibile,
  4. creșterea numărului de călători (cele 19 unități administrativ-teritoriale au o populație de circa 280 de mii de locuitori),
  5. extinderea traseelor și facilitarea accesului spre municipiu și spre alte localități limitrofe pentru serviciu, servicii publice la instituții sau în interes personal,
  6. trasee pentru elevii din oraș și pentru cei din comunele limitrofe și trasee optimizate pentru navetiști- reducem abandonul școlar și șomajul,
  7. reducerea poluării și încurajarea utilizării transportului în comun în locul mașinii personale,
  8. efecte pozitive în ceea ce privește mobilitatea urbană: timpul de călătorie va scădea, pentru că vom introduce benzi dedicate transportului în comun,
  9. autobuze moderne, doatate cu aer copndiționat, internet, informații pentru cetățeni.

,,Așa cum știți, municipalitatea nu a putut investi în modernizarea infrastructurii și nici nu a decis cu privire la reconfigurarea rutelor, întrucât contractul contractul privind transportul public nu respecta reglementările europene.

De aceea, realizarea unui transport în comun la nivelul zonei metropolitane și selectarea unui nou operator de transport va aduce beneficii cetățenilor și va face atractiv acest mijloc de deplasare, iar noi vom putea investi în infrastructura modernă. Vom putea introduce și autobuze electrice sau pe hidrogen, devenind mai prietenoși cu mediul”, spune primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu.