Urmare a solicitării Primăriei Bacău, pentru efectuarea lucrărilor de interconectare a conductei PE Dn 710 mm, parte integrantă a obiectivului de investiţii „Rezerva de Apă a Municipiului Bacău”, la reţeaua de distribuţie apă potabilă din str. Digu Bârnat (intersecţie cu str. Ştefan cel Mare), în data de 05.01.2022, între orele 05:00 – 22:00, se va întrerupe furnizarea apei potabile pentru consumatorii cu punctul de branşament situat în zonele delimitate de străzile Prelungirea Bradului – Mioriţei – Ştefan cel Mare – Digul Bârnat.

În vederea evitării eventualelor efecte negative cauzate de lipsa apei, S.C. CRAB S.A. recomandă utilizatorilor afectaţi să-şi creeze rezerve de apă potabilă pentru intervalul de timp alocat lucrărilor.

La reluarea programului de furnizare a apei poate apărea, în anumite zone ale Municipiului Bacău, fenomenul de turbiditate (apă murdară).