Inspectoratul Școlar Județean Bacău a găzduit, în perioada 10-12 februarie 2022, întâlnirea transnațională de management din cadrul parteneriatului strategic Erasmus+ „Teaching and Acquiring Learning European Network Tools” , pe scurt TALENT.

De ce TALENT? Pentru că proiectul pune accentul pe elevii talentați, supradotați, care se confruntă cu dezavantaje, conform clasificării UNESCO (ISCED) pentru CES. Ei participă la ore împreună cu ceilalți elevi, deși au interese și motivații care depășesc ceea ce școala le poate oferi în cadrul orarului și al pregătirii sau condițiilor de studiu, pierzându-și interesul, entuziasmul, ajungând chiar să abandoneze școala.

Proiectul TALENT se concentrează pe prioritatea orizontală a incluziunii sociale. Toate acțiunile ce vor fi desfășurate în cadrul proiectului vor promova valorile comune, egalitatea de șanse, incluziunea socială, diversitatea și nediscriminarea.

„Grupul țintă este reprezentat de elevii supradotați, talentați, capabili de performanțe excepționale prin abilitățile lor remarcabile, ceea ce necesită o abordare diferențiată în procesul de predare-învățare-evaluare de către profesori și adaptarea programei. În consecință, și profesorii aparțin grupului țintă, deoarece munca lor și abordarea tematicii  vor fi esențiale în școli, universități sau organisme din domeniul educației, deoarece vor dobândi noi cunoștințe și abilități de care vor beneficia elevii în anii următori”, a declarat inspectorul școlar pentru proiecte educaționale prof. Ana Maria Rotaru, Inspectoratului Școlar Județean Bacău.

Reprezentanți ai instituției coordonatoare Col·Legi El Carme Carmelites Tereses De Sant Josep din Spania, împreună cu partenerii, reprezentanți ai: Instituto Politecnico De Santarem – Portugalia, Istituto Di Istruzione Superiore Bragaglia –  Italia, Uniwersytet Jagiellonski – Polonia, Zespol Szkol Ogolnoksztalcacych – Polonia, Universidad De Lleida – Spania și  Inspectoratului Școlar Județean Bacău – România au lucrat împreună pentru atingerea obiectivelor, au întâlnit elevi și profesori de la Colegiul Național de Artă „George Apostu” Bacău, au participat la Conferința internațională și Workshop-ul ,,Socio-educational Inclusion of Talented and Gifted Learners”, organizate în colaborare cu Asociația „Dascăți Emeriți” Bacău.

Proiectul TALENT le poate oferi participanților modalități de abordare a elevilor supradotați, metode de predare personalizate eficiente, care să ducă la cea mai bună experiență de învățare pentru elevii din grupul țintă, formarea profesorilor, care nu au pregătirea necesară în a lucra cu elevii supradotați, un răspuns la lipsa unui cadru formal pentru identificarea și utilizarea resurselor educaționale care să îmbunătățească programa școlară, cercetarea în domeniul supradotării elevilor.