La proba scrisă a Concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ, sesiunea ianuarie-aprilie 2022, organizată în data de 18 februarie, în județul Bacău s-au înscris 113 candidați și au fost validați 112. Dintre aceștia, au fost prezenți 106. Nu s-a înregistrat nicio eliminare, niciun candidat nu s-a retras în timpul probei. S-a depus o cerere de susținere a concursului în sesiunea suplimentară, ce va fi organizată în data de 4 martie, pentru acei candidați care în data desfășurării probei scrise nu s-au putut prezenta întrucât erau în izolare/carantină urmare a situației epidemiologice cauzate de virusul SARS-CoV-2.

Proba scrisă, care s-a desfășurat la Colegiul „N.V. Karpen” Bacău, a durat 2 ore. În aceeași zi, s-au afișat și primele rezultate. Lucrările au fost corectate în prezența candidaților, fiind declarați admiși 65 de candidați, respectiv cei care au obținut cel puțin nota 7 (șapte). Eventualele contestații la nota obținută la proba scrisă, vor fi trimise după afișarea rezultatelor, în zilele de 18 și 19 februarie 2022, pe adresa de e-mail concursdirectori2022@e-isjbacau.ro. Contestația va fi semnată, datată și scanată și va fi trimisă împreună cu o poză a cărții de identitate. Nu vor fi înregistrate contestațiile care nu conțin data, semnătura și copia CI. După soluționarea contestațiilor, pe 22 februarie se vor publica rezultatele finale ale acestei probe.

Conform Metodologiei privind organizarea și desfășurarea acestui concurs, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației nr. 4597/2021, cu modificările și completările ulterioare, vor putea participa la următoarea probă, cea de interviu, doar candidații declarați admiși la proba scrisă. Abia după validarea probei scrise, aceștia își pot înregistra opțiunea de participare la proba de interviu pentru cel mult 3 funcţii de conducere vacante din unitățile de învățământ și își pot depune documentele care necesită avize suplimentare, etapă ce se va desfășura între 4 și 8 martie. Vor urma etapele de constituire a comisiilor pentru proba de interviu, până pe 10 martie, și publicarea graficului de desfășurare a interviurilor, până pe 14 martie, iar proba de interviu va avea loc între 16 și 25 martie, dată la care se vor afișa și rezultatele finale.

Din comisiile de evaluare vor face parte, la fel ca la prima sesiune, un inspector școlar, doi reprezentanți ai unității de învățământ, un reprezentat al autorității locale și un specialist în resurse umane sau un cadru didactic din învățământul superior cu competențe în management.

Pe 30 martie, candidații declarați admiși pentru mai multe funcții/unități de învățământ își vor exprima o singură opțiune, pentru ca pe 31 martie să fie validate rezultatele finale. Până pe 4 aprilie se vor emite și deciziile de numire, cu intrare în vigoare începând cu data de 18 aprilie, pentru un mandat de 4 ani.

Inspectoratul Școlar Județean Bacău organizează această nouă sesiune de concurs pentru ocuparea a 73 funcții vacante de director și 30 funcții de director adjunct din unitățile de învățământ de stat din județul Bacău, rămase vacante în urma concursului organizat în lunile septembrie-decembrie 2021 și ocupate în prezent prin detașări în interesul învățământului, până la organizarea unui nou concurs, dar nu mai târziu de finalul anului școlar în curs, 2021-2022.

În urma concursului organizat anul trecut, au fost ocupate 135 de posturi de conducere în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Bacău, dintre care 93 de director și 42 de director adjunct. Numirile pe aceste funcții au intrat în vigoare începând cu data de 17 ianuarie 2022.