Inspectoratul Școlar Județean Bacău este beneficiarul unui nou proiect cu finanțare europeană intitulat „EDUgate – Măsuri integrate de sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație dedicate preșcolarilor și școlarilor din cartierele Izvoare și Letea-Republicii, Municipiul Bacău”, POCU/717/5/1, cod 152913.

Partenerii asociați în acest proiect sunt 4 unități de învățământ, respectiv Școala Gimnazială „Octavian Voicu”, Școala Gimnazială „Domnița Maria”, Școala Gimnazială „Alecu Russo” și Școala Gimnazială „Ion Luca” (structură a Liceului Tehnologic „Dumitru Mangeron”), iar grupul țintă vizat în mod direct este format din 191 de persoane (preșcolari și școlari), cu un procent minim de 2 % cetățeni români aparținând minorității romă (minim 4 persoane), dar și, indirect, familiile/părinții acestora.

Obiectivul general al proiectului este cel de reducere a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în Zona Urbană Marginalizată (ZUM) Izvoare și Zona Distinctă (ZD) Letea, prin îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale și  îmbunătățirea mediului de viață. În acest sens, se va avea în vedere o abordare multisectorială, care să vizeze grupul țintă din mai multe unghiuri și domenii de intervenție. Întregul grup țintă previzionat va beneficia de pachetul integrat de servicii – măsuri de acompaniere, sprijin material și mediere personalizată – printr-o serie de acțiuni ce vor fi elaborate și implementate prin intermediul unei echipe multidisciplinare cu experții din proiect, menite să contribuie la realizarea obiectivului specific al programului, respectiv:

  • servicii pentru stimularea participării la educație și prevenire a fenomenului de părăsire timpurie a școlii care implică un program de tip „Școală după școală” (cu 144 elevi), dar și două serii de Școală de vară (2 săptămâni/serie pentru 191 de preșcolari și școlari), activități recreative și de socializare prin organizarea unei serii de excursii tematice, inclusiv două evenimente organizate de Ziua Internațională a Copilului – 1 Iunie;
  • măsuri pentru stimularea participării la servicii educaționale prin acordarea de tablete, seturi de rechizite și uniforme școlare tuturor participanților la grupul țintă, condiționată atât de participarea la programul școlar desfășurat în cadrul instituțiilor de învățământ, cât și la activitățile proiectului;
  • organizarea unor activități pentru asigurarea dreptului la sănătate (promovarea unui mod de viață sănătos și informare cu privire la efectele nocive ale consumului de droguri și alcool) și la identitate (prin organizarea de evenimente pentru promovarea multiculturalismului și organizarea Zilei Mondiale pentru diversitate culturală – 21 Mai);
  • servicii de educație parentală acordate părinților sau persoanelor în grija cărora rămân copiii;
  • măsuri suplimentare de stimulare a participării la educație, dar și a unor activități menite să încurajeze participarea directă a persoanelor din grupul țintă în definirea priorităților care le privesc;
  • campanie de informare și conștientizare prin care se vor promova drepturile copilului, eliminarea discriminării și a segregării etc.

Proiectul și activitățile conceptualizate în cadrul acestuia au menirea de a influența comunitatea pe parcursul perioadei de implementare, dar, cu atât mai mult, în perioada post implementare. Continuarea efectelor pozitive ale activităților implementate este esențială și va fi generată, în primul rând, de existența unor structuri și instrumente de lucru care vor fi dezvoltate în cadrul proiectului și care vor continua să funcționeze și să reprezinte un nucleu de dezvoltare a comunității (ex.: Consiliul Juniorilor). Mai mult, activitățile și măsurile complementare previzionate în cadrul proiectului au ca obiective principale încurajarea participării sociale active a copiilor și implicarea lor în activități în regim pro bono, aspect care va contribui la sustenabilitatea proiectului, ținând cont de faptul ca efectele acestor activități se vor resimți pe termen lung, dar și că toate măsurile vor continua să fie implementate ulterior finalizării proiectului.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 1.811.631,37 lei, din care 95% fonduri nerambursabile. Proiectul va fi implementat timp de 23 de luni, până în data de 31 decembrie 2023.